Protocollen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Controleprotocol Regeling BVOV

COPRO heeft het Controleprotocol behorend bij de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 (BVOV) van het Ministerie van Ministerie van I&W beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op de vergoeding die regionale vervoersbedrijven van het Ministerie van I&W over 2020 kunnen ontvangen in het kader van de corona maatregelen. Het controleprotocol moet in samenhang met de Technische notitie Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 worden gelezen. Op advies van COPRO geeft de accountant een verklaring op het niveau van de concessiehouder en niet per individuele concessie. Ook zijn de controlewerkzaamheden nader uitgewerkt en zijn de definities van bestuur en management verduidelijkt. Hierdoor is een besparing in controlelasten bereikt. Meer informatie is te vinden op de BVOV documentenpagina.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Controleprotocol BVOV 2020 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Controleprotocol Subsidieregeling LNG

COPRO heeft het Controleprotocol Subsidieregeling LNG van het Ministerie van I&W beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op de Subsidieregeling LNG die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt uitgevoerd. Op advies van COPRO is het protocol geheel herschreven en richt de accountant zijn controle op de opgegeven kg LNG vermenigvuldigd met een vast subsidiebedrag per kg.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Controleprotocol Subsidieregeling LNG uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Controleprotocol Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19