Protocollen ministerie van Financiën en Belastingdienst

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2021

Op 10 januari 2022 is de versie 2021 van het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie. Het protocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2020. Wel is in het protocol het effect van de AVG op bepaalde werkzaamheden verder verduidelijkt.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2021 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2020

Op 8 april 2021 is de versie 2020 van het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie. Het protocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Wel is in het protocol een paragraaf toegevoegd over het effect van de AVG op bepaalde werkzaamheden.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2020 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2019

Op 25 juni 2019 is de versie 2019 van het  Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie. Het protocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2018.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2019 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2018

Op 12 oktober 2018 is het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2018 gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie.

De versie 2018 sluit aan bij de versies van voorgaande jaren, ook nu wordt onderscheid gemaakt tussen reeds bestaande en nieuwe overeenkomsten. In de eerste situatie toetst de accountant of een aantal procedures in 2018 hebben gewerkt, in de tweede situatie stelt hij vast of de procedures in opzet en bestaan aanwezig waren. In het protocol is een aantal tekstuele verduidelijkingen aangebracht, zo is duidelijk uitgewerkt wat de accountant moet doen als bij bestaande overeenkomsten wijzigingen in bepaalde procedures zijn opgetreden. Ook is het model voor het assurance-rapport geactualiseerd. 

Blauwe Brigade 

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om zo het inzicht in de naleving ervan te verbeteren. Het protocol is namelijk het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst, brancheorganisaties, sectoraccountants en COPRO. Het doel was om de werkzaamheden van de accountant helder te omschrijven, om zo de administratieve en controlelasten voor de sector beperkt te houden.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2018 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.