Protocollen ministerie van Financiƫn en Belastingdienst

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Financiƫn en de Belastingdienst.

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2021/2022

Op 10 januari 2022 is de versie 2021 van het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie. Het protocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2020. Wel is in het protocol het effect van de AVG op bepaalde werkzaamheden verder verduidelijkt.

Inhoudelijk zijn geen wijzigingen voor 2022. Daarom is besloten het protocol 2021 ook te hanteren voor de controle over 2022.

De reactietermijn voor de KOO’s is verlengd  naar 1 oktober 2023

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2021 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2020

Op 8 april 2021 is de versie 2020 van het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie. Het protocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Wel is in het protocol een paragraaf toegevoegd over het effect van de AVG op bepaalde werkzaamheden.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2020 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.