Controleprotocollen

De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) bestaat uit vertegenwoordigers van openbare accountantskantoren en de Auditdienst Rijk (ADR). COPRO licht subsidieregelingen en controleprotocollen door in de publieke en private sector.

Werkgroep Controleprotocollen