Uitkomsten pilot Fraude en Continuïteit in de controleverklaring 2021

26 november 2021 - De NBA-werkgroep Pilot Fraude en Continuïteit publiceert de uitkomsten van de pilot fraude en continuïteit in de controleverklaring inclusief de resultaten van de aanvullende survey en de lessons learned.

Om ervaring op te doen met het duidelijker en zichtbaarder tot uitdrukking brengen van fraude en (dis)continuïteit in de controleverklaring in het niet-oob-segment heeft de NBA-werkgroep Pilot Fraude en Continuïteit in 2021 een pilot gehouden. Hiervoor zijn 272 accountantsorganisaties met een Wta-vergunning benaderd om mee te doen.

Verplicht rapporteren over fraude wordt voor oob-accountantsorganisaties ingevoerd vanaf boekjaar 2021, verplicht rapporteren over fraude voor niet-oob-accountantsorganisaties en over continuïteit voor zowel oob-accountantsorganisaties als niet-oob-accountantsorganisaties volgt vanaf boekjaar 2022.

De werkgroep heeft de uitkomsten van de survey, de pilotverklaringen en de template- en voorbeeldverklaringen meegegeven aan het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) als input voor de besluitvorming over de aanpassing van Standaard 700.