Themagroepen

Meer info

In de landelijke pilot voor de uitrol van de themagroepen zijn er 3 thema's gekozen. Door de thema's op landelijk niveau vast te stellen is het namelijk mogelijk om de uitkomsten van verschillende regionale themagroepen te vergelijken en mogelijk te koppelen. Maar ook andere thema's naast deze 3 landelijke thema's kunnen onderwerp zijn voor een themagroep. 

 "Wat mij het meest verraste aan de themagroepen is de kracht van de samenwerking binnen de themagroepen met vooraf voor mij totaal onbekende collega’s." 

NBA bestuursverslag van december 2018:  'Themagroepen zijn een voorbeeld van hoe communities kunnen ontstaan en functioneren en vormen een logisch onderdeel van de nieuwe governance.'

"De deelnemers zijn zeer open en gedreven om het thema tot een gedegen ‘eindresultaat’ te brengen. Deze houding en de aanpak maakt dat er een collegiale verbinding ontstaat, en draagt in essentie bij aan het daadwerkelijk delen van kennis", Paul Wielink

Contact

Heb je vragen wil je meer weten? Wij vertellen je graag alles over de themagroepen Bel ons op 020-301 03 01 of mail ons op: s.vink@nba.nl

'De waarde van de themagroepen zit vooral in het feit dat de deelnemers verschillende achtergronden hebben, en daardoor ieder vanuit een bepaalde invalshoek over het thema spreken en denken. Daar leert iedereen van en geeft nieuwe inzichten!',  Herman Koster