4 redenen om tijdig te starten

Als accountant van een niet-oob organisatie is het goed om tijdig te starten en uw klant te informeren? 

 1. Meer tijd voor goede ondersteuning vanuit de NBA
  Door op tijd te beginnen kunt u eerder uw hulpvragen bij de NBA neerleggen en gebruikmaken van de extra ondersteuning van de NBA. Antwoorden op vragen nemen we ook op in de FAQs, daarmee helpen we ook weer anderen.
 2. Nu al vast trainen en oefenen met schrijfstijlen en gesprekstechnieken
  Gesprekken over de onderwerpen fraude en continuïteit worden door de accountants in het algemeen als lastig ervaren, ook het rapporteren vraagt aandacht. Door u nu goed voor te bereiden komt u later goed beslagen ten ijs.
 3. Goede en tijdige communicatie met klanten is belangrijk
  Neem uw klanten mee in het proces. De brochure ‘Verplichte rapportage over Fraude en Continuïteit in de controleverklaring bij de jaarrekening: Wat betekent dit voor u als klant.’ is daarbij een handig hulpmiddel.
 4. Delen van ervaringen opdat anderen ervan kunnen leren
  Leden helpen leden. Ervaringen vanuit het proefdraaien over 2021 zullen worden gedeeld met collega’s en de brede beroepsgroep. Zo helpen accountants elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat het accountantsberoep zichzelf weer op de kaart zet.