5 redenen om voorop te lopen en nu al mee te doen

Als accountant van een niet-oob organisatie is het goed om nu al ervaring op te doen met het rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring. In 2021 is het nog niet verplicht, in 2022 wordt dit het wel. Waarom zou u niet nu al starten en wat zijn de voordelen voor de klant?

 1. Vrije keuze om zelf een klant te selecteren
  Over het boekjaar 2021 hebben niet-oob accountants nu nog de mogelijkheid om te kiezen bij welke klanten ze gaan proefdraaien. Ervaring leert dat het makkelijker proefdraaien is bij klanten waar u als accountant een goede verstandhouding mee heeft.
 2. Meer tijd voor goede ondersteuning vanuit de NBA
  In 2021 kan de NBA meer tijd aan individuele accountants geven en hen helpen met vaktechnische vragen. Leg al uw hulpvragen bij de NBA neer en maak gebruik van de extra ondersteuning van de NBA. Het antwoord op uw vraag nemen we op in de FAQs, daarmee helpen we ook weer anderen.
 3. Nu al vast trainen en oefenen met schrijfstijlen en gesprekstechnieken
  Gesprekken over de onderwerpen fraude en continuïteit worden door de accountants in het algemeen als lastig ervaren, ook het rapporteren vraagt aandacht. Door nu te starten heeft u als accountant nu al de mogelijkheid om vast te oefenen met het rapporten en het veoren van een gesprek met de klant.
 4. Goede en tijdige communicatie met klanten is belangrijk
  De NBA vindt het belangrijk om tijdig te communiceren over de veranderingen. Dit biedt accountants de mogelkijkheid om hierop voldoende en tijdig te kunnen anticiperen zodat zij ook hun klanten kunnen meenemen in dit proces. De brochure ‘Verplichte rapportage over Fraude en Continuïteit in de controleverklaring bij de jaarrekening: Wat betekent dit voor u als klant.’ is daarbij een handig hulpmiddel.
 5. Delen van ervaringen opdat anderen ervan kunnen leren
  Leden helpen leden. Ervaringen vanuit het proefdraaien over 2021 kunnen worden gedeeld met collega’s en de brede beroepsgroep. Zo helpen accountants elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat het accountantsberoep zichzelf weer op de kaart zet.