Accountancy: een beroep met toekomst

article image

Visieproject: Een beroep met toekomst

December 2016 is de NBA gestart met het visieproject 'Een beroep met toekomst'. Hiermee wil de NBA een aantrekkelijk toekomstperspectief ontwikkelen voor het accountantsberoep. Startschot was het inspiratiedocument dat in het najaar van 2016 werd opgesteld door de zogenoemde Arenagroep, een groep van ongeveer twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep. Het project is opgedeeld in drie fases. Eind januari 2018 is Fase 3 - Verankering gestart. Op 18 juni 2018 is de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep vastgesteld in de Ledenvergadering. 

Alles over het Visieproject: Een beroep met toekomst

Vernieuwingsagenda

Nieuwe initiatieven om invulling te geven aan de vijf thema's uit het visiedocument

Lees meer

Snel op de hoogte

Bekijk de video's om alles snel te weten over het visieproject

Bekijk video's

Ledenvergadering 18 juni 2018

Terugblik: benoemingen, Vernieuwingsagenda en ontwerp-verordeningen

Lees meer