Accountancy: een beroep met toekomst

article image
December 2016 is de NBA gestart met het visieproject 'Een Beroep met Toekomst'. Hiermee wil de NBA een aantrekkelijk toekomstperspectief ontwikkelen voor het accountantsberoep. Startschot was het inspiratiedocument dat in het najaar van 2016 werd opgesteld door de zogenoemde Arenagroep, een groep van ongeveer twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep. Het project is opgedeeld in drie fases. Eind januari 2018 gaat Fase 3 - Verankering van start. In deze laatste fase werkt het bestuur samen met de leden aan een nieuw meerjaren beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV van juni 2018.

Fase 1 - Verbreding

Overzicht van debatten en verslagen

Lees meer

Fase 2 - Verdieping

Hoofdthema's uitwerken in een visiedocument

Lees meer

Fase 3 - Verankering

Opstellen meerjaren beleidsplan beroepsgroep