Open Podium Accounttech

Hét podium voor tech-innovaties in het accountantsberoep - 25 juni 2020

Het accountantsberoep kan met vernieuwende technologische ideeën, startup-initiatieven en door koplopers reeds gebruikte technologie sneller innoveren. Een onafhankelijk platform om deze initiatieven te faciliteren ontbreekt  Met het organiseren van het Open Podium Accounttech beoogt de NBA technologische toepassingen in ons beroep vooruit te helpen, te versnellen en vooral zichtbaar te maken. 

Het volgende NBA Open Podium Accounttech vindt plaats 25 juni 2020. Locatie: Online

» Aanmelden Open Podium 25 juni 2020 (online)

Waarom een NBA Open Podium Accounttech?

Het accountantsberoep kan met vernieuwende technologische ideeën, startup-initiatieven en door koplopers reeds gebruikte technologie sneller innoveren. Een onafhankelijk platform om deze initiatieven te faciliteren ontbreekt  Met het organiseren van het Open Podium Accounttech beoogt de NBA technologische toepassingen in ons beroep vooruit te helpen, te versnellen en vooral zichtbaar te maken. Een brede blik op innovatie is te zien op het Open Podium Accounttech van het testen van ideeën tot startup pitches over reeds bestaande producten die innovatief en impactvol zijn of kunnen worden voor ons beroep.

De NBA wil zo de markt stimuleren totdat deze het adequaat oppakt. We streven ernaar dat in 2022 één of meerdere marktpartijen deze rol van de NBA over nemen én er een Accounttechlandschap kan ontstaan vergelijkbaar met Fintech bij financiële instellingen. 

Het Open Podium-concept

A.      Geen wedstrijd

Het Open Podium is geen wedstrijd en we zijn niet op zoek naar ‘het beste idee van Nederland’. We zoeken aansprekende, nieuwe en vernieuwende ideeën, concepten of producten die onze beroepsgroep verder helpen.

B.      Vernieuwend:

De initiatieven dienen vernieuwend te zijn voor het accountantsberoep. Een idee, concept of product wordt als vernieuwend gezien als het:

 1.  Nog niet bestaat voor onze doelgroep of
 2.  Het nog niet of beperkt door koplopers in onze beroepsgroep wordt toegepast
 3.  En: leidt tot verbetering (in kwaliteit of efficiency) van onze beroepsuitoefening

C.      Wie mag er deelnemen?

De initiatieven kunnen afkomstig zijn vanuit de controlerend accountant, samenstellend accountant, accountant in business of intern/overheidsaccountant. Maar ook van buiten de accountancy vanuit tax, Fintech, legal, HR of marketing.

Software leveranciers die hun innovatie willen delen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om deel te nemen.

Voor alle inzendingen geldt: het is GEEN commercieel of verkooppodium

Onafhankelijk forum

Een onafhankelijk forum beoordeelt de inzendingen en pitches. Het forum bestaat uit vijf deskundigen uit de accountancybranche, ondernemers (uit de startup scene), investeerders en het portefeuille houdend NBA bestuurslid.

 E.       Proces*:

 1. Via openbare kanalen, zoals Accountant.nl, NBA nieuws, de NBA website, maar ook op uitnodiging of via derden en social media wordt bekendheid gegeven aan het komende NBA Open Podium.
 2. Er wordt gewerkt met een vaste invultemplate die elke inzending online moet insturen.
 3. Ronde 1: per inzending wordt door het forum een kort gemotiveerd oordeel gegeven op basis van het ingezonden materiaal.
 4. Ronde 2: maximaal 10 van de meest aansprekende inzendingen worden uitgenodigd voor een mondelinge presentatie en toelichting voor het forum.
 5. Ronde 3: presentatie op het event NBA Open Podium. De 10 meestaansprekende inzendingen krijgen ruimte om zich te presenteren op het event Open Podium.

F.       Beoordelingscriteria*:

Ronde 1: beoordeling online inzending: forum hanteert de volgende beoordelingscriteria bij ronde 1:

 • Mate van innovatie binnen de beroepsgroep (1-5 punten)
 • Impact: in hoeverre levert het een bijdrage aan de ontwikkeling  van het accountantsberoep (1- 5 punten)

In ronde 2 worden dezelfde criteria gebruikt, aangevuld met een waardering voor pitch/presentatievaardigheden. Indien niet minimaal een score van 4 (op een schaal van 5) wordt gehaald op alle drie onderdelen gaat de inzending niet door naar het event Open Podium. 

In ronde 3 worden geen beoordelingscriteria meer gehanteerd. Het publiek mag in deze ronde haar eigen oordeel vormen.

*Voor situaties waarin dit stuk niet voorziet beslist het forum.

G.      Waarom meedoen:

De belangrijkste redenen om deel te nemen zijn: professionele feedback, testen van ideeën, validatie (pilot) opdrachten (v)erkenning en publiciteit (en daardoor aandacht bij kantoren, klanten en mogelijke investeerders). De 10 meest aansprekende inzendingen krijgen de kans om hun inzending te pitchen op het hoofdpodium van het event NBA Open Podium Accounttech eind juni 2020 in de Gelderlandfabriek te Culemborg. Maximaal 15 deelnemers krijgen de gelegenheid om zich na afloop van de 10 pitches aan het publiek te presenteren tijdens de crowd sources feedback sessies. Alle inzendingen worden (na afloop van de inzendingsperiode) gepubliceerd op de nba.bl/open-podium met hun naam, link naar hun website en korte omschrijving van de inzending.

U kunt uw idee aanmelden tot 1 mei 2020.

Open Podium Accounttech

New and innovative ideas in the accounting sector are few and far between, are not utilized to their full potential, have too little traction nor does the sector have an independent platform where topics like this can be shared and discussed. We are trying to change that! The open forum organized by the NBA (Dutch association of Accountants) has the ambition to kickstart innovation the accounting sector by accelerating the uptake of innovative products and solutions. Are you interested in joining this forum? Take a look at this link!

LinkedIn-groep Accounttech

Word lid van de LinkedIn-groep Accounttech en mis nooit meer een update.

Onafhankelijk forum

Een onafhankelijk forum ondersteunt het Accounttech Open Podium. 

De forumleden zijn:

 • Jan Wietsma AA, bestuurslid NBA;
 • Wendy Groot RA, bestuurslid NBA Young Profs;
 • Arpad Gerecsey, directeur en chief innovation officer A-Lab Amsterdam.
 • Don Ginsel, Founder Holland FinTech
 • prof. dr. Joost van Buuren RA, professor auditing & assurance Nyenrode Business Universiteit;

Hieronder stellen de forumleden zich aan u voor

Jan Wietsma AA

Jan Wietsma
Jan Wietsma AA lid NBA-bestuur

Jan Wietsma is directielid bij MKB-kredietcoach. Vanaf 1999 is hij als adviseur betrokken bij vraagstukken van accountantskantoren op het terrein van visieontwikkeling en strategievorming.  Als bestuurslid van stichting BopInc zet Jan Wietsma zich in voor het stimuleren van innovatie in de zogenaamde ‘Base of the Pyramid’ (BoP) in ontwikkelingslanden. 

Wendy Groot RA

wendy-groot-175x175.jpg
Wendy Groot Bestuurslid

Wendy Groot is manager bij PwC National Office in Amsterdam, bestuurslid van NBA Young Profs en PhD-kandidaat bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Don Ginsel

Don Ginsel
Don Ginsel founder Holland FinTech

Don is de oprichter van Holland FinTech, een onafhankelijk platform voor innovatie, kennis en samenwerking in de financiële industrie. Van startup tot financiële instelling, alle soorten partijen zijn aan te treffen in het netwerk van Holland FinTech dat inmiddels ca 600 spelers behelst. Don is vooral gedreven meer mensen toegang te geven tot de potentie van technologie, en hij ziet vooral dat vooral in en om de financiële industrie daarmee veel waarde kan worden ontsloten. 

prof.dr. Joost van Buuren RA

Joost van Buuren
Prof. dr. Joost van Buuren RA

Joost van Buuren is professor of Auditing & Assurance aan Business Universiteit Nyenrode. Zijn leerstoel richt zich op de controlemethodogie en controlekwaliteit, waarbij de nadruk ligt op wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en validatie van controlemethoden en technieken. Zijn passie is vernieuwing in de Accountancy, daarvoor heeft hij onder andere AuditGaming opgericht, een simulatieomgeving ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.”

Árpád Gerecsey MSc

Arpad Gerecsey
Árpád Gerecsey MSc

Árpád Gerecsey MSc is directeur en chief innovation officer van A Lab, een innovatieve broedplaats van de gemeente Amsterdam. Hij ontwikkelt en implementeert grootschalige innovatietrajecten voor o.a. Wereldomroep, KPMG, Espria Zorg, Hogeschool Utrecht door de kracht van startups en de mogelijkheden van de gevestigde partijen te combineren. Zijn passie is de menselijke maat te combineren met de mogelijkheden van de 21ste eeuw. Árpád is daarnaast dagvoorzitter en spreker. 

Lees het verslag op Accountant.nl

Open Podium 2019

Negen innovatieve ondernemers presenteerden op  juni hun idee aan een goedgevulde Limpergzaal, bij de NBA in Amsterdam. Er was veel belangstelling voor het eerste Open Podium van de werkgroep Accounttech.

Bekijk de pitches van de negen ondernemers

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ilja Vrolijk, projectleider Accounttech, 06-21182288, i.vrolijk@nba.nl