Kennisgroep Accounttech

“Accountants zetten de nieuwste digitale technieken in voor het efficiënter uitvoeren van hun werkzaamheden” staat in de vernieuwingsagenda van de NBA. Hiervoor is in november 2018 de kennisgroep Accounttech opgericht. Inmiddels zijn ruim 95 experts lid van de kennisgroep die drie keer per jaar voltallig bijeenkomt voor updates en het creëren van nieuwe projecten. Wilt u ook meehelpen of afstemmen welke bijdrage u kunt leveren aan de technologische verbeteringen in ons vakgebied neem dan contact op met Erik Kolthof,  projectleider Innovatie/ Accounttech e.kolthof@nba.nl, 06-51993793.

accounttech-1920x450.jpg

Word lid van de Linkedin-groep

Word ook lid van de LinkedIn-groep van Accounttech en mis geen enkele update meer. Praat meer over technologische ontwikkelingen binnen en buiten het accountantsvak.

» Aanmelden LinkedIn-groep

Open Podium Accounttech

Van de 24 innovatieve tech-initiatieven die zich hadden aangemeld voor het eerste Open Podium Accounttech op 13 juni, hebben er 9 een pitch gehouden voor de zaal van belangstellenden. Lees het verslag en bekijk de pitches »

Doelstellingen kennisgroep Accounttech

De kennisgroep Accounttech heeft de volgende belangrijkste doelstellingen:

  1. Het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en signaleren van toekomstige ontwikkelingen, met betrekking tot technologie en het accountants beroep. Inclusief beschikbare internationale kennis en netwerken.
  2. Het faciliteren van een werkgroep en daaruit voortvloeiende projectgroepen, bestaande uit wetenschap, praktijk en onderwijs
  3. Het co-creëren van onderwijsprogramma’s, handreikingen en richting geven aan permanente educatie
  4. Het optreden als onafhankelijke partner bij het stimuleren van ontwikkelingen die bijdragen aan: 
    • een betere uitoefening van het beroep van accountant (openbaar, MKB, in business, intern en overheidsaccountants) waardoor de kwaliteit van bijvoorbeeld de assurance verbeterd, denk aan process mining, AI en robotisering;
    • lagere faal- en frictiekosten in de financiële verantwoordingsketen (denk aan RGS, UBL)
    • het ontwikkelen van nieuwe adviesdiensten van accountants waardoor zij hun rol als Trusted Advisor goed kunnen invullen (denk aan big-data toepassingen)

Nieuws

Meer informatie

erik-kolthof.jpg
Erik Kolthof Projectleider Innovatie 06-51993793