Inzicht in de arbeidsmarkt

Het project inzicht in de arbeidsmarkt is onderdeel van het thema ‘Sterk merk’ uit de vernieuwingsagenda. Het beroep van accountant moet voor jonge mensen aantrekkelijk zijn om een gezonde  instroom van accountants te verkrijgen en te behouden. Om het beroep te promoten bij scholieren en studenten zet de NBA de campagne Accountant Worden in.

Naast het zorgdragen voor voldoende instroom is het ook nuttig om de door en uitstroom van accountants in kaart te brengen. Inzicht in aanbod en vraag van accountants op de arbeidsmarkt is essentieel om tijdig te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van het beroep.

Mensen aan grote tafel (625x333)

Dashboard arbeidsmarkt accountants: meten is weten

De NBA werkt samen met onderwijsinstellingen, accountantskantoren en bedrijfsleven aan het inzichtelijk maken van de arbeidsmarkt voor accountants. We verzamelen data en maken de verwachte ontwikkeling van de beroepsgroep inzichtelijk in de vorm van een dashboard arbeidsmarkt. Zo kunnen betrouwbare prognoses worden opgesteld en worden voorgesorteerd op ontwikkelingen. meten is weten. 

Oranje lijn

Nieuws

Contact

Judith Lieverse (287x287)
Judith Lieverse Projectleider Arbeidsmarkt 020-3010434