Sterk merk

Laat zien waar je voor staat en blijf aantrekkelijk voor jonge mensen

Accountant is een beroepstitel waarmee in de praktijk de meest uiteenlopende functies in de maatschappij worden vervuld. Voor de buitenwereld moet duidelijk zijn waar accountants voor staan en wat van hen mag worden verwacht. Een gerespecteerd beroep waarop ondernemers, bedrijven, overheid en samenleving graag een beroep doen. En waarbij accountants worden ingezet vanwege hun toegevoegde waarde; hun (financiële) deskundigheid en integriteit. Een beroep met een positieve uitstraling en krachtige reputatie, als stimulans voor de aanwas van jonge accountants.

Projecten

Zichtbaar profiel

Doel: Verbeteren van de reputatie van accountants door middel van een communicatiestrategie en een consistente communicatieaanpak, op basis van een gedifferentieerde invulling van ledengroepen.

Met deze visie kiest de NBA voor een meer uitgesproken profilering van het beroep. Een die duidelijk maakt waar accountants en de NBA voor staan!

Contact

Erica Looren de Jong (375x375)
Erica Looren de Jong Hoofd Communicatie