Ketenkracht

Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de financiële keten

Het doel van het project Ketenkracht is kwaliteitsverbetering door de gehele financiële keten. Uit de gedeelde oorzakenanalyse van de oob-kantoren blijkt dat de kwaliteit van bedrijfsaministraties een van de bepalende factoren is voor controlekwaliteit. Achter elke falende accountant staat een falende cfo. Of beter gezegd: een uitstekende financiële functie stimuleert uitstekende controlekwaliteit. Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dat vergt een sectorbrede kwaliteitsbenadering, die start met houding, cultuur en gedrag. Daarin willen we accountants uit verschillende disciplines - financieel managers, internal auditors, samenstellende en controlerende accountants - per sector bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen en het debat aan te gaan over de gewenste versterking van de verschillende schakels in de keten. Daarbij kan het gaan om zaken als de fincniële functie, de administratieve beheersing, maar bijvoorbeeld ook om risicogestuurd denken en investeringsdilemma's.

Nieuws

Contact

Erica-steenwijk_300x300.jpg
Erica Steenwijk Secretaris Ledengroepbestuur accountants in business 020 301 02 33