Onomstreden kwaliteit

Verbeter de kwaliteit en maak deze inzichtelijk

Het vertrouwen in accountants staat of valt met de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. De kwaliteit dient daarom onomstreden te zijn. Met het oog hierop heeft het accountantsberoep de afgelopen jaren serieus werk gemaakt van de verbetering van de (controle)kwaliteit van accountants. Dit heeft inmiddels geleid tot een groot aantal initiatieven, zoals de publicatie van de 53 verbetermaatregelen Publiek belang, de Veranderagenda én de ontwikkeling van een dashboard waarmee de sector de kwaliteitsprestaties van openbare kantoren beter zichtbaar wil maken.

Projecten

Vanuit het thema Onomstreden kwaliteit zijn een aantal projecten benoemd, die bijdragen aan de kwaliteit van accountants en beter inzichtelijk maken wat accountants doen en wat van hen mag worden verwacht. Met als doel het dichten van de prestatie- en de verwachtingskloof. 

Nieuws

Contact

Rob Heinsbroek (324x324)
Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 020 301 03 10