NBA 3.0: Samen naar een nieuwe cultuur en governance

In 2019 vond de aftrap van NBA Open plaats met 30 events waarin gesproken en vooral geluisterd werd naar de leden. Evenementen die de eerste stap vormden van het NBA-governance-traject en waarvan de ideeën op 17 juni 2019 werden gepresenteerd in de eerste Creatieve Conferentie. Na een eerste uitwerking van de communities en faculties gedurende de zomer 2019 vond op 3 december 2019 de tweede Creatieve Conferentie plaats, waarin zes pilots werden gepresenteerd.

Zes pilots: Theorie toetsen aan de praktijk

In december 2019 zijn zes pilots gestart:

  • pilot faculty 'Ethiek, Cultuur & Gedrag';
  • vijf community-pilots: Accounttech, Planet Finance, Internal Audit, Themagroepen (geïnspireerd door afdeling Oost) en Zorg.

Benieuwd naar de pilots?

Doel van de pilots is om de blauwdrukken uit de design labs te testen in de praktijk. De eerste ervaringen met de pilots zijn geëvalueerd in mei 2020 en de resulaten en ervaringen zijn gedeeld in de Ledenvergadering van 15 juni 2020. Lees ook onderstaand agendastuk.

Ontwikkeling community-platform

Met circa 22.000 leden, werkzaam binnen de overheid, profit- en non-profitsector, beschikt het accountantsberoep over veel kennis en informatie. Kennis en informatie die pas echt waarde krijgt als het kan worden gedeeld. Veel NBA-leden willen met hun kennis bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep.

Onderling sparren, ook over niet vaktechnische onderwerpen, en zelf kunnen ‘regisseren’ van kennisdelen kwam bij leden duidelijk naar voren als wens in het voortraject. Belangrijke basis hiervoor is dat je elkaar kent. Pas dan ontstaat de bereidheid tot delen.

De NBA werkt daarom dit najaar aan een platform om dit mogelijk te maken. Een platform waar leden elkaar kunnen vinden en kennis en ervaringen kunnen delen. We beginnen klein, eerst leren van ervaringen, en dan verder uitbreiden in 2021.

Nieuws