De Groene Brigade

De Groene Brigade is een project uit de Vernieuwingsagenda en staat voor de rol van accountants in de duurzame economie. Zij is onderdeel van het thema Maatschappelijke relevantie. De Groene Brigade omvat meerdere activiteiten met als doelstelling:

Accountants dragen bij aan relevantie en betrouwbaarheid van sturings- en verantwoordingsinformatie die nodig is voor verduurzaming van organisaties

Hoe accountants en financials deze rol kunnen waarmaken, daarover leest u meer op deze pagina. Een recent voorbeeld hiervan is het standpunt door NBA-voorzitter Marco van der Vegte (maart 2019) in het FD: 'Ondernemers moeten rapporteren over hun klimaatprestaties', en (september 2019) op de radio: 'Alles op alles zetten voor duurzame transitie'.

Ook zijn zowel leden als niet-leden van harte uitgenodigd om voorstellen te doen of informatie te delen. De komende periode kunt u onder andere van de NBA verwachten:

  • Verslag in woord en beeld van de Dag van de Financial: Planet Finance. Van energietransitie tot circulair businessmodel, het heeft allemaal impact op de financiële huishouding. Met o.a. Hans Stegeman, Rob de Wijk en de cfo's van ENGIE en HAK. 
  • Op 29 mei 2019 vond de werkbijeenkomst plaats 'Duurzame toekomst in kaart'. In september publiceren we volgens het horizon-model het landschap van huidige en toekomstige ontwikkelingen inzake duurzaamheid, met impact op accountant en financial.
  • Een nieuw ledenonderzoek (doe ook mee!): Wat is de rol van openbaar accountants bij het streven naar minder CO2-uitstoot? In samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en als vervolg op 'CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda' uit 2018.
  • Deelname aan Communities of Practice (CoP) inzake circulaire economie in de tweede helft van 2019 (na voorgaande CoPs over Product-as-a-Service en over Circulair Bouwen)
  • Een Publieke Managementletter over Duurzaamheid (publicatie in najaar 2019, lees meer over de PML »)
  • Uitreiking Kristalprijs 20 november 2019

Kennismaking

Bovenstaande video biedt een kennismaking: hoe gaan accountants en financials om met CO2-doelstellingen? U hoort Wendy Groot en Fou-Khan Tsang, die zich inzetten om de rol van de accountant in de duurzame economie te bevorderen. Professor Dick de Waard geeft een toelichting op het NBA-onderzoek in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen. Hoe werkt het meten van CO2-uitstoot?

Circulariteit, de energietransitie, duurzaam ondernemen of duurzaamheid gaat over economische levensduren, kostprijsbepaling, waarderingsproblematieken, afschrijvingstermijnen, restwaardes en businessmodellen. Dat is 100% ons vak.
(Fou-Khan Tsang RA in zijn column: De circulaire jaarrekening, 28 maart 2018)

Vragen? Neem contact op met

lucas_geusenbroek_327x327.jpg
Lucas Geusebroek Beleidsmedewerker Beroep & Maatschappij 020 301 0351