De Groene Brigade

De Groene Brigade staat voor de rol van accountants in de duurzame economie en komt voort uit de Vernieuwingsagenda als onderdeel van het thema Maatschappelijke relevantie. De Groene Brigade omvat meerdere activiteiten met als doelstelling:

Accountants dragen bij aan relevantie en betrouwbaarheid van sturings- en verantwoordingsinformatie die nodig is voor verduurzaming van organisaties.

Hoe accountants en financials deze rol kunnen waarmaken, daarover leest u meer op deze pagina. Een recent voorbeeld hiervan is het standpunt door NBA-voorzitter Marco van der Vegte (maart 2019) in het FD: 'Ondernemers moeten rapporteren over hun klimaatprestaties', en (september 2019) op de radio: 'Alles op alles zetten voor duurzame transitie'.

Afwachten is echter geen optie meer. We gaan aan de slag, we pakken onze rol op, hoe die er ook uit ziet. En vragen externe deskundigen om samen te werken.

Sluit u aan bij Planet Finance, de community van de NBA op het gebied van duurzame economie.

 

Oranje lijn

Actuele projecten en resultaten 

Zowel leden als niet-leden worden uitgenodigd om voorstellen te doen of informatie te delen. De Groene Brigade is actief in diverse projecten.

Oranje lijn

Kennismaking met de Groene  Brigade

In deze video maakt u kennis met de Groene Brigade. Hoe gaan accountants en financials om met CO2-doelstellingen?

U hoort Wendy Groot en Fou-Khan Tsang, die zich inzetten om de rol van de accountant in de duurzame economie te bevorderen.

Professor Dick de Waard geeft een toelichting op het NBA-onderzoek in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen. Hoe werkt het meten van CO2-uitstoot?

Bekijk de video

Circulariteit, de energietransitie, duurzaam ondernemen of duurzaamheid gaat over economische levensduren, kostprijsbepaling, waarderingsproblematieken, afschrijvingstermijnen, restwaardes en businessmodellen. Dat is 100% ons vak.
(Fou-Khan Tsang RA in zijn column op LinkedIn: De circulaire jaarrekening, 28 maart 2018)

Oranje lijn

Vragen? Neem contact op met:

Lucas Geusebroek (324x324)
Lucas Geusebroek Beleidsmedewerker Beroep & Maatschappij 020 301 0351