De Groene Brigade

De Groene Brigade is een project uit de Vernieuwingsagenda en staat voor de rol van accountants in de duurzame economie. Zij is onderdeel van het thema Maatschappelijke relevantie. De Groene Brigade omvat meerdere activiteiten met als doelstelling:

Accountants dragen bij aan relevantie en betrouwbaarheid van sturings- en verantwoordingsinformatie die nodig is voor verduurzaming van organisaties

Hoe accountants en financials deze rol kunnen waarmaken, daarover leest u meer op deze pagina. Ook zijn zowel leden als niet-leden van harte uitgenodigd om voorstellen te doen of informatie te delen. De komende periode kunt u onder andere van de NBA verwachten:

  • Werkbijeenkomst op woensdag 29 mei: Duurzame toekomst in kaart. Wat zijn huidige en toekomstige ontwikkelingen inzake duurzaamheid, met impact op accountant en financial? Wat is de rol van de NBA? Dit brengen we graag samen met betrokken leden en niet-leden in kaart.
  • Een vervolgonderzoek onder accountants inzake CO2-beleid i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen
  • Dag van de Financial op 26 juni a.s. in Den Bosch: Planet Finance (meer informatie en inschrijven met vroegboekkorting)
  • Een Publieke Managementletter over Duurzaamheid (publicatie in najaar 2019, lees meer over de PML)
  • Uitreiking Kristalprijs 20 november a.s.

Kennismaking

Bovenstaande video biedt een kennismaking: hoe gaan accountants en financials om met CO2-doelstellingen? U hoort Wendy Groot en Fou-Khan Tsang, die zich inzetten om de rol van de accountant in de duurzame economie te bevorderen. Professor Dick de Waard geeft een toelichting op het NBA-onderzoek in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen. Hoe werkt het meten van CO2-uitstoot?

Circulariteit, de energietransitie, duurzaam ondernemen of duurzaamheid gaat over economische levensduren, kostprijsbepaling, waarderingsproblematieken, afschrijvingstermijnen, restwaardes en businessmodellen. Dat is 100% ons vak.
(Fou-Khan Tsang RA in zijn column: De circulaire jaarrekening, 28 maart 2018)

Vragen? Neem contact op met

lucas_geusenbroek_327x327.jpg
Lucas Geusebroek Beleidsmedewerker Beroep & Maatschappij 020 301 0351