Meer Diversiteit

Doel: het verbeteren van de diversiteit binnen het beroep

Het project 'Meer Diversiteit' is afkomstig uit de Vernieuwingsagenda. De samenleving is in alle opzichten divers en deze diversiteit neemt verder toe. Toch zien we dit in de top van bedrijven en organisaties onvoldoende terug. Diversiteit in cultuur, leeftijd en sekse is geen vanzelfsprekendheid. De NBA streeft naar een grotere diversiteit en inclusiviteit bij bedrijven, bij accountantsorganisaties en bij de eigen organisatie omdat dit logisch, slim en fair is:

  • Het is logisch: (potentiële) medewerkers, klanten en andere stakeholders zijn ook divers.
  • Het is slim: onderzoek en ervaring wijzen uit dat diversiteit de besluitvorming en prestaties verbetert.
  • Het is fair: verschillende talenten krijgen daadwerkelijk gelijke kansen en kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen.

De maatschappelijke relevantie van diversiteit is evident en dat is voor de NBA voldoende reden hierin een voortrekkersrol te willen spelen. Dat betekent beter toezien op de verantwoording van bedrijven en organisaties over dit thema, en daarin – ’practice what you preach’ – ook als sector zelf het goede voorbeeld geven.

Accountants en diversiteit in de media

Contact

danie-duzant-150x150.jpg
Danie Duzant Projectleider Meer Diversiteit 06-52005069