Lerend beroep

Ontwikkel de kennis van morgen, leer van elkaar

Een beroep dat maatschappelijk relevant wil blijven moet de goede dingen doen en de dingen goed doen, ofwel kwaliteit leveren. Dat geldt ook voor accountants. Vakbekwaamheid vormt daarom een van de pijlers waarop het accountantsberoep is gebouwd, met verplichte permanente educatie (PE) als belangrijke exponent. Educatie gericht op beroepsontwikkeling: het bijhouden en voortdurend ontwikkelen van kennis en vaardigheden opdat de samenleving op de accountant kan (blijven) vertrouwen.

Een op outputgericht PE-model, het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen generaties, kantoren en toezichthouders en educatieprogramma's gericht op IT dragen daar aan bij.

Projecten

Vanuit het thema lerend beroep zijn de volgende project benoemd.