Ontvangen zienswijzen van leden

Twee leden hebben hun zienswijze op de governance voorstellen van de NBA ingediend.

Inmiddels is de termijn voor zienswijzen verstreken. Naar aanleiding van ontvangen reacties, zienswijzen en de gesprekken met (groepen) leden over de governance plannen, zijn meer dan 40 vragen en hun antwoorden terug te vinden bij “Veelgestelde vragen” (FAQ’s) op de webpagina nba.nl/governance. Aanvullende vragen kunnen nog steeds gemaild worden naar Axel Vieth (Strategisch Programmamanager): a.vieth@nba.nl.