Veranderagenda audit ter versterking verbetermaatregelen

Aan de hand van de Veranderagenda Audit werkt de beroepsgroep aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De agenda is opgesteld door de Stuurgroep Publiek Belang, waarin de negen grootste accountantsorganisaties (oob -vergunninghouders), de werkgroep niet-oob, SRA en de NBA hun krachten hebben gebundeld. 

De agenda, is onderdeel van het project Publiek belang en omvat onder andere initiatieven op het gebied van kwaliteitsbegrip, cultuurverandering, partner- en verdienmodel, kennis & vaardigheden, fraude en continuïteit.

Dashboard Accountancy

In het Dashboard Accountancy willen we laten zien hoe de sector werkt aan verbetering van haar kwaliteit en de prestaties van accountantskantoren publiekelijk zichtbaar maken. En we laten ook maatschappelijk belanghebbenden aan het woord. Een actieve dialoog tussen belanghebbenden en de sector is immers onmisbaar om als beroep in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen en hier een relevante rol in te kunnen vervullen.

Naar het Dashboard

Brief aan Tweede Kamer oktober 2018

De verschijning van het tweede rapport van de Monitoring Commissie Accountancy in juni 2018 onder de titel ‘Doorpakken!’ is mede aanleiding geweest de veranderagenda opnieuw aan te scherpen. Met de brief aan de Tweede Kamer en de Veranderagenda Audit willen wij als sector kenbaar maken dat wij ons tot het uiterste willen inspannen om de beoogde veranderingen te realiseren. Lees meer in het nieuwsbericht

"Het is noodzakelijk dat meer snelheid wordt gemaakt en meer diepgang wordt bereikt, zoals ook de MCA van ons verlangt. Daarbij is het van belang dat wij u niet alleen vertellen over wat wij doen, maar ook dat wij bewijzen dat onze inspanningen effect sorteren in de praktijk"
Marco van der Vegte, voorzitter NBA, in de brief aan de Tweede Kamer oktober 2018

Veranderagenda 2019-2020

Overzicht projecten en publicaties Veranderagenda Audit

In het overzicht staan de projecten die in het kader van de Veranderagenda worden opgepakt. Enkele projecten hebben inmiddels al geleid tot publicaties of green papers die ter consultatie zijn voorgelegd. 

Naast de status van de projecten wordt in het schema ook aangegeven op welk niveau de oorzaken moeten worden aangepakt: bij de professionals (P), de organisatie (O) of de sector (S).

Download het overzicht publicaties Stuurgroep Publiek Belang 2015-2019.

Project Voor wie Status
1. Oorzakenanalyse  nvt Tweede analyse gepubliceerd in juni 2019

2. Structuurmodellen

O-S Green paper gepubliceerd in december 2017

3. Cultuur & gedrag

P-O Masterclass CultuurGood Practices gepubliceerd in mei 2018, Cultuurmeter , Dialoogsessies 2019

4. Verbetering kennis en begrip kwaliteit

P-O-S   White paper Kompas voor controlekwaliteit gepubliceerd in april 2018
5. Fraude P-O-S  Geaccordeerd door SGPB 19 dec 2018 en fraude protocol gepubliceerd in oktober 2018;
Werkgroep fraude 
6. Continuïteit P-O-S White paper gepubliceerd in december 2018Green Paper gepubliceerd in maart 2018
7. Dashboard Accountancy O-S Eerste publicatie april 2019
8. Niet-oob    
9. Impact technologie P-O-S Eerste rapport gepubliceerd juni 2019
10. Toekomstvastheid    

Contact

Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 020 301 03 10