Alles over het project In Het Publiek Belang

article image

Project In het Publiek Belang

Op 25 september 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Na de presentatie van de plannen heeft de NBA een implementatieplan opgesteld.

Alles over het project In het Publiek Belang

Op 16 oktober 2015 heeft de NBA het rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!' gepubliceerd. Maatregelen die moeten leiden naar een verbeterde controlepraktijk voor niet-oob-accountantsorganisaties en die voortvloeien uit het rapport 'In het Publiek Belang'. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet-oob-accountantsorganisaties, NBA, SRA, Novak en FullFinance heeft de afgelopen de doorvertaling van de maatregelen gemaakt. Het rapport is door het NBA-bestuur omarmd.

Download niet-oob-maatregelen (PDF)
Download niet-oob-maatregelen (Word)

Snel naar

Vragen niet-oob-maatregelen

Om te zorgen dat maatregelen bij niet-oob-accountantsorganisaties goed toe te passen zijn heeft de werkgroep voor deze organisaties de maatregelen op maat gemaakt.

Lees meer

Het project In het Publiek Belang

Lees alle informatie over het project In het Publiek Belang

Meer info

Monitor

Om de implementatie van de maatregelen bij de NBA en de kantoren inzichtelijk te maken heeft de NBA een monitor gelanceerd.

Naar de monitor