Project Publiek Belang / Veranderagenda

article image

Project Publiek Belang / Veranderagenda

Op 25 september 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Plannen die door het NBA-bestuur werden omarmd.

Nu 3 jaar verder is een groot deel van de maatregelen door accountantsorganisaties geïmplementeerd. Dit is te zien in de NBA Monitor Publiek Belang. Ook de NBA zelf heeft een aantal projecten afgerond, zoals het afleggen van de beroepseed, de Cultuurmeter en de instelling van de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy. Deze monitoringcommissie kwam eind 2016 met haar rapport, waarin zij aangaf dat er nog stappen moeten worden genomen. Dit vormde de aanleiding voor de instelling van de Stuurgroep Publiek Belang. Deze publiceerde de Veranderagenda audit die een belangrijke impuls moet geven aan het verdere veranderproces binnen de sector. 

Alles over het project In het Publiek Belang / Veranderagenda

Snel naar

Niet-oob-maatregelen

Om te zorgen dat maatregelen bij niet-oob-accountantsorganisaties goed toe te passen zijn heeft de werkgroep voor deze organisaties de maatregelen op maat gemaakt.

Lees meer

De Veranderagenda

Informatie over de Veranderagenda

Meer info

Monitor

Om de implementatie van de maatregelen bij de NBA en de kantoren inzichtelijk te maken heeft de NBA een monitor gelanceerd.

Naar de monitor