Post-hbo AA-opleiding (oriëntatie Accountancy-MKB)

Toelating tot de oriëntatie Accountancy-MKB vereist een afgeronde hbo- of wo-Bachelor of Science (BSc.) opleiding. De meest geijkte weg is om na afronding van de hbo-BSc. Accountancy-opleiding in te stromen in het post-hbo traject, oriëntatie Accountancy-MKB.  Het post-hbo traject duurt gemiddeld twee jaar, afhankelijk van het gekozen voortraject, en wordt in deeltijd aangeboden. 

De opleiding met oriëntatie Accountancy-MKB leidt op voor de in het MKB werkzame (openbare) accountant. In de opleiding wordt specifiek aandacht besteed aan bepaalde assurance werkzaamheden, en meer in het bijzonder opdrachten tot het risicogericht samenstellen van financiële verantwoordingen (w.o. fiscale aangiftes) en brede advieswerkzaamheden (w.o. bedrijfseconomisch advies, inclusief juridische aspecten en fiscale vraagstukken).  Daarnaast komen andere aspecten aan de orde zoals IT in de accountantspraktijk en gedrag, ethiek en besluitvorming. Ter afsluiting zal landelijk worden geëxamineerd en een afsluitend assessment worden afgenomen.

Mocht je een andere vooropleiding hebben afgerond,  bijvoorbeeld de hbo-Bachelor BE- of hbo-SPD-opleiding of een (aan accountancy verwante) universitaire vooropleiding, dan kan het vervolgtraject langer zijn. In de meeste gevallen moet je dan nog een schakelprogramma volgen alvorens in te kunnen stromen in de Post-hbo AA-opleiding.