Hbo-bachelor of Science (BSc.) Accountancy-opleiding

De hbo-BSc. Accountancy-opleiding kun je in voltijd, deeltijd of duale vorm volgen bij bekostigde en particuliere hbo-instellingen. De voltijdopleiding duurt nominaal minimaal vier jaar. De bekostigde instellingen bieden competentiegericht onderwijs aan, terwijl de particuliere instellingen vakgericht (mondulair) onderwijs aanbieden. Het afronden van de bacheloropleiding geeft recht op het voeren van de Bachelor of Science (BSc.) titel. 

 

De hbo-BSc. Accountancy-opleiding vormt de gemeenschappelijke basis, ook wel de ‘common body of knowledge’ van de theoretische opleiding tot AA. Tijdens de bachelorfase wordt aandacht besteed aan de kernvakgebieden (Audit & Assurance, Financial Accounting (Externe Verslaggeving) en Internal Control & Accounting Information Systems (Bestuurlijke Informatie Verzorging / Administratieve Organisatie)), bedrijfseconomische vakgebieden (w.o. Financiering en Management, Accounting & Control) en overige vakgebieden (w.o. Boekhouden, Economie, Fiscaliteit, Recht en Statistiek).

Daarnaast lopen drie onderwerpen als een rode draad door de opleiding (zowel in het theorie- als praktijkdeel): de maatschappelijke rol van accountants, IT en Corporate Governance. Deze onderwerpen komen in diverse kernvakken en bedrijfseconomische vakken aan de orde.

Stage in het derde jaar

In het derde jaar van de opleiding volg je een stage van 18 weken bij een accountantskantoor (of binnen een accountancy gerelateerde omgeving). De stageperiode biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met de aard van de werkzaamheden die toebehoren aan je toekomstige werkveld.

OAT-toets

De bekostigde hbo-instellingen nemen de zogenaamde Overall Toets ( OAT) af in het vierde jaar van de bachelorfase. Door middel van de OAT worden de kernvakken integraal getoetst. Je rondt je de opleiding af met een afstudeeropdracht. De particuliere hbo-instellingen sluiten het vierde jaar niet af met de OAT. Afhankelijk van de keuze die je maakt, kan het dus voorkomen dat je na de bachelorfase in het vervolgtraject extra vakken moet volgen.