Tweede jaar praktijkopleiding RA met gelijkstelling

Vanaf 1 januari 2018 worden er geen gelijkstellingsverzoeken meer in behandeling genomen.

Gelijkstelling

Voor de beoordeling van je gelijkstellingsverzoek moet je de volgende documenten aanleveren in de ELO:

 • Een of meerdere werkgeversverklaringen waaruit blijkt dat je over minimaal vier jaar aantoonbare relevante werkervaring beschikt.
 • Een verslag van werkzaamheden (ontdaan van vertrouwelijke bedrijfsinformatie)

2e jaar met gelijkstelling

In het tweede jaar bevat jouw praktijksopleidingsdossier de volgende documenten. 

 1. Jaarplan 2
  Hierin beschrijf je o.a. een planning voor het tweede jaar van je werk, je leerdoelen en hoe je dit gaat realiseren. 

 2. Verslag van semester drie
  Zes weken na het einde van het derde semester  moet je semesterverslag en essay binnen zijn. Het semesterverslag bevat:
  - een opsomming van de verrichte werkzaamheden met de daaraan bestede tijd in vergelijking tot het jaarplan,
  - een urenverantwoording naar ASR-indeling,
  - de relatie met de theoretische opleiding en ervaringen weergegeven in de vorm van commentaren,

 3. Verslag van semester vier
  Zes weken na het einde van het vierde semester  moet je vierde semesterverslag binnen zijn. 
  Het semesterverslag bevat:
  - een opsomming van de verrichte werkzaamheden met de daaraan bestede tijd in vergelijking tot het jaarplan,
  - een urenverantwoording naar ASR-indeling,
  - de relatie met de theoretische opleiding en ervaringen weergegeven in de vorm van commentaren.

 4. Essay
  Het essay is onderdeel van je 3e en 4e semesterverslag. Hierin beschrijf je de wijze waarop je omgaat met praktische problemen en hoe je tot oplossingen komt. Deze beschrijving heeft een directe relatie met concrete situaties die weer relateren aan een of meer van je leerdoelen. Je geeft aan welke competenties je hebt behaald. 

 5. Algemeen Stage Rapportage-formulier (ASR)
  Op basis van het jaarplan geef je op het ASR een te verwachten urenplanning aan. Dit ASR-formulier wordt ieder praktijkopleidingsjaar op drie momenten ingevuld: bij het jaarplan, bij het eerste (oneven) semesterverslag in dat jaar en bij het tweede (even) semesterverslag. Er is dus één formulier per praktijkopleidingsjaar.

 6. De laatste stap dit jaar is het aanmelden voor het derde jaar. Aanrader:  lever eerst je vierde semester verslag en je essay in en meld je dan aan.

Beoordeling 

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten het jaarplan en het semesterverslag goedgekeuren. Is het jaarplan of het verslag niet goedgekeurd, dan moet je het jaarplan of het semesterverslag aanpassen. Net zo lang totdat het voldoende is. 

Informatie over jaarverslagen, semesterverslagen en essays