Eerste jaar Praktijkopleiding RA

Opbouw portfolio

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het eerste jaar als volgt uit:

 1. Jaarplan
  Hierin staat o.a. een planning van je werk, je leerdoelen en hoe je dit gaat realiseren. Het jaarplan moet binnen zes weken na de start van het praktijkopleidingsjaar zijn ingeleverd in de ELO. 

 2. Twee semesterverslagen
  Elk semester sluit je af met een semesterverslag. Het verslag bevat:
  - een opsomming van de verrichte werkzaamheden met de daaraan bestede tijd in vergelijking tot het jaarplan;
  - een urenverantwoording naar ASR-indeling;
  - de relatie met de theoretische opleiding en ervaringen weergegeven in de vorm van commentaren;
  - suggesties en mogelijke praktijkscriptie-onderwerpen.

 3. Essay
  Een essay is onderdeel van je 2e semesterverslag. Hierin beschrijf je de wijze waarop je omgaat met praktische problemen en hoe je tot oplossingen komt. Deze beschrijving heeft een directe relatie met concrete situaties die gekoppeld zijn aan een of meer van je leerdoelen.

 4. Algemeen Stage Rapportage-formulier (ASR)
  Op basis van het jaarplan geef je op het ASR een te verwachten urenplanning aan. Dit ASR-formulier wordt ieder praktijkopleidingsjaar op drie momenten ingevuld: bij het jaarplan, bij het eerste (oneven) semesterverslag in dat jaar en bij het tweede (even) semesterverslag. Er is dus één formulier per praktijkopleidingsjaar.

Informatie over jaarverslagen, semesterverslagen en essays

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten het jaarplan en het semesterverslag goedgekeuren. Is het jaarplan of het verslag niet goedgekeurd, dan moet je het jaarplan of het semesterverslag aanpassen. Net zo lang totdat het voldoende is. 

Verplichte cursussen

Sommige cursussen zijn tijdens je praktijkopleiding verplicht. Deze verplichte cursussen moet je gedaan hebben voordat je examen doet.