Derde jaar Praktijkopleiding RA

Na aanmelding voor het derde jaar ga je verder met het opbouwen van jouw portfolio.

Jaarplan drie
Hierin beschrijf je o.a. een planning voor het derde jaar van je werk, je leerdoelen en hoe je dit gaat realiseren.

 1. Semesterverslag vijf en zes
  Zes weken na het einde van het vijfde semester moet je semesterverslag vijf binnen zijn. Ter afsluiting van jaar drie lever je ook semesterverslag zes in. Dit laatste verslag bevat een recaputulatie op de praktijkopleiding.
  Het semesterverslag bevat:
  • essay;
  • een opsomming van de verrichte werkzaamheden met de daaraan bestede tijd in vergelijking tot het jaarplan;
  • een urenverantwoording naar ASR-indeling,
   • de relatie met de theoretische opleiding en ervaringen weergegeven in de vorm van commentaren.
 2. Algemeen Stage Rapportage-formulier (ASR)Op basis van het jaarplan geef je op het ASR een te verwachten urenplanning aan. Dit ASR-formulier wordt ieder praktijkopleidingsjaar op drie momenten ingevuld: bij het jaarplan, bij het eerste (oneven) semesterverslag in dat jaar en bij het tweede (even) semesterverslag. Er is dus één formulier per praktijkopleidingsjaar.

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten het jaarplan en het semesterverslag goedkeuren in de Elektronische Leeromgeving (ELO).Is het jaarplan of het verslag niet goedgekeurd, dan moet je het jaarplan of het semesterverslag aanpassen. Net zo lang totdat het voldoende is.

Starten met het referaat

In het derde jaar van de praktijkopleiding neem je deel aan een referaatgroep. Door het houden van een referaat laat je zien dat je in staat bent met complexe dilemma's om te gaan en die te plaatsen in een maatschappelijke context. Het referaat vindt plaats onder begeleiding van een referaatbegeleider.

De praktijkopleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

* Disclaimer Handreiking Referaat Engels: Het is niet geheel uit te sluiten dat er een interpretatieverschil kan ontstaan over een bepaalde term of zin in deze Engelse vertaling. In dat geval is de Nederlandse tekst leidend.