Verplichte cursussen AA

Dit is gearchiveerde informatie over de praktijkopleiding onder de oude eindtermen van de CEA."

 

Er zijn drie verplichte cursussen. We raden je aan om deze cursussen zo snel mogelijk af te ronden. Het is een voorwaarde dat je pas kunt deelnemen aan het mondelinge examen als je alle verplichte cursussen en trainingen hebt gevolgd.

Training Professioneel-Kritische Instelling PKI

In de training PKI worden praktische dilemma’s behandeld. Hierdoor sluit de training goed aan op de praktijkopleiding.

Jouw onderwijsinstelling besteedt op verschillende manieren aandacht aan PKI. Daarom hoef je als je na het studiejaar 2012-2013 het vak Audit & Assurance II of Audit & Assurance IIIA hebt afgesloten niet de verplichte permanente educatie (PE) training te volgen.

Geldt deze uitzondering niet voor jou? Dan moet je voordat het mondeling examen plaatsvindt de PKI training volgen in één van de volgende varianten:

 • assurance (ook de gemengde assurance/samenstelvariant, die door SRA wordt aangeboden voldoet)
 • voor intern Accountants
 • voor overheidsaccountants 

De training bestaat uit drie onderdelen:

 1. een (online) pre-learningmodule (2 uur)
 2. een training a.d.h.v. dilemma’s, waarin ingevulde vragenlijsten uit de pre-learningmodule aan de orde komen (6 uur)
 3. een terugkomdag / workshop (4 uur)*

Als je meer wil weten over het volgen van de training bij andere instellingen kun je het overzicht erkende PE-instellingen downloaden. Voor overheidsaccountants wordt de training verzorgd door De Rijksacademie in samenwerking met NBA opleidingen.

 

oranje-lijn.png

Training Zeg wat je ziet: het communiceren van signalen

De training 'Zeg wat je ziet' is onverdeeld in diverse varianten. Je kunt kiezen uit de volgende variant:

 • Intern
 • Samenstel
 • Controle of op de locatie Caribisch gebied

Je kunt voor de training 'Zeg wat je ziet' vrijstelling krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je mondeling examen vindt plaats voor 1 september 2014;
 • Je kunt aantonen dat de inhoud van de training overeenkomt met hetgeen is behandeld in je theoretische opleiding, Als voorwaarde geldt wel, dat de onderwijsinstelling een schriftelijke verklaring afgeeft waaruit blijkt dat de inhoud van de communicatietraining van de training 'Zeg wat je ziet' op vergelijkbare wijze aan de orde is gekomen in het theoretische opleidingsprogramma;
 • Werk je op een kantoor waar de accountants vrijstelling krijgen voor de training 'Zeg wat je ziet' op basis van de voorgeschreven interne opleidingsprogramma's? Dan kun je als jij op zo`n kantoor de praktijkopleiding volgt en het interne opleidingsprogramma volgt ook vrijstelling krijgen voor de training zeg wat je ziet. Jouw stagebureau bepaalt of je aan de voorwaarden voldoet en beoordeeld of je ook vrijstelling krijgt voor de training.
oranje-lijn.png

Training Communicatieve vaardigheden voor de accountant

De cursus 'Communicatieve vaardigheden voor de accountant' is verplicht en volg je tijdens de Praktijkopleiding AA.

Aanbieders
Je kunt de cursus 'Communicatieve beroepsvaardigheden' alleen bij erkende instellingen volgen.

Erkende instellingen

 • NBA Opleidingen
 • SRA
 • BDO CampsObers
 • PwC
 • KPMG
 • Ernst & Young
 • Deloitte
 • Extendum
 • Hogeschool Markus Verbeek
 • Witlox VCS
 • V&A
 • Full Finance
 • SchipperGroep