Tweede jaar Praktijkopleiding AA

In het tweede jaar bevat jouw portfolio de volgende documenten.

  1. Halfjaarlijks gespreksverslag
    Na zes maanden lever je het derde gespreksverslag in. Aan het einde van het tweede jaar lever je het vierde gespreksverslag in. 
  2. Essay
    Ook in het tweede jaar schrijf je een essay waarin je aangeeft aan de hand van door jou uitgevoerde opdrachten welke competenties je hebt behaald. Je besteedt daarbij aandacht aan de ontwikkeling van kennis, houding, vaardigheden, waarden en ethiek.

Begin je het tweede jaar met een gelijkstelling?

Dan moet je zes weken nadat je met de praktijkopleiding bent begonnen, je POP en je gelijkstellingsverzoek inleveren. Na zes maanden lever je het halfjaarlijkse gespreksverslag in. Lees meer over hoe het tweede jaar met een gelijkstelling verloopt.

Verplichte cursussen

Sommige cursussen zijn tijdens je praktijkopleiding verplicht. Deze verplichte cursussen moet je gedaan hebben voordat je examen doet.

Opbouw varianten

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar beoordelen jouw beroepsproducten. Is je essay met een onvoldoende beoordeeld? Dan kun je je essay niet meer wijzigen of aanvullen. Verbeteringen en aanvullingen kun je op nemen in het volgende essay.