Examen Praktijkopleiding AA (oude eindtermen)

Dit is gearchiveerde informatie over de praktijkopleiding onder de oude eindtermen van de CEA."

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een startbekwame accountant. Hiervoor stellen je examinatoren vragen naar aanleiding van je portfolio. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Examentraining en aanmelden

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot september 2021 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 september nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de praktijkopleiding, nodigen we je uit voor een examentraining.

Houd hierbij rekening met jouw beoogde examendatum.

De examentraining kost €75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en annulering van een examentraining.

De training wordt gehouden bij de NBA in Amsterdam. Het is een betaald parkeren gebied. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens.

De examentraining helpt je om je goed voor te bereiden op het mondeling praktijkexamen. Tijdens de training word je voorbereid op het type vragen dat per kritische beroepssituatie gesteld kunnen worden, de inhoudelijke aandachtspunten ter voorbereiding op én de gang van zaken tijdens het praktijkexamen.

De training wordt door een ervaren examinator gegeven. Het is niet nodig om boeken, essays etc. mee te nemen. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers.

Er worden geen examentrainingen meer aangeboden voor de praktijkopleiding AA (oude eindtermen).

oranje-lijn.png

Mondeling examen en aanmelden

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot 1 september  2021 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 september nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

Uiterlijk zes weken van tevoren kun je je voor je examen aanmelden. Als je je aanmeldt moet je al voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot je examen. Dit betekent dat je stagebureau in de ELO moet hebben bevestigd dat je portfolio compleet is en dat je je theoretische opleiding volledig hebt afgerond.

We adviseren je om vooraf aan je examen de examentraining te volgen.

Er worden geen examens meer afgenomen voor de praktijkopleiding AA (oude eindtermen).

oranje-lijn.png

Voorinschrijvingen 2021 - Mondeling examen en aanmelden

Tot 1 september 2021 kan de praktijkopleiding nog onder de ‘oude’ eindtermen worden afgerond. Afstuderen na deze datum kan alleen als je volledig voldoet aan de eisen die aan de nieuwe praktijkopleiding en eindtermen worden gesteld.  

Als je je praktijkopleiding nog onder de oude eindtermen af wil ronden, kun je je nu al inschrijven voor een examendatum tot 1 september 2021, ook al is je portfolio nog niet helemaal compleet. Zo proberen we je te helpen bij je planning.

Let er wel op dat nog steeds geldt dat je zes weken voor je examendatum aan de toelatingsvoorwaarden moet voldoen. Laat ons weten wanneer je van je stagebureau bevestigd hebt gekregen dat je portfolio compleet is, dan voeren wij de finale check uit.  

Voor de voorinschrijving geldt het volgende:

  • Je inschrijving is onder voorbehoud. De examendatum kan pas worden gegarandeerd als je portfolio tijdig compleet is;
  • Je kunt je inschrijven voor één examendatum;
  • Je kunt alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als je de ‘oude’ praktijkopleiding volgt;
  • Geef ons zo snel mogelijk door via examens@nba.nl wanneer je portfolio compleet is. Mocht er dan toch iets ontbreken, kun je dit nog repareren.

Na inschrijving ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging van jouw voorinschrijving. Je ontvangt ook bericht nadat de portfoliocheck is uitgevoerd en je al dan niet definitief op de datum van jouw keuze examen kunt doen.

oranje-lijn.png

De nieuwe opzet van het praktijkexamen, zoals verwoord in deel 2, gaat in vanaf 1 oktober 2017. De rest van de Examenwijzer – deel 2, gaat in per 1 juli 2017.

 

oranje-lijn.png