Derde jaar Praktijkopleiding AA

Wat ontwikkel je tijdens het eindtraject?

 1. Halfjaarlijks gespreksverslagen
  Ook dit jaar lever je twee verslagen in. De eerste na 6 maanden en de tweede aan het einde van het jaar.
 2. Essay
  Ook in het derde jaar schrijf je een essay waarin je aangeeft aan de hand van door jou uitgevoerde opdrachten welke competenties je hebt behaald. Je schrijft gedurende de hele praktijkopleiding minimaal drie essays. Je schrijft gedurende de hele praktijkopleiding minimaal drie essays. Ook als je al na 1 of 2 essays alle competenties hebt behaald, schrijf je toch een derde essay.
 3. Specifieke opdrachten
  In de Elektronische Leeromgeving (ELO) tref je acht specifieke opdrachten aan. Iedere opdracht maak je eenmaal tijdens je praktijkopleiding. Je voegt de uitwerking van de opdracht bij een halfjaarlijks gespreksverslag en bespreekt de uitkomsten met je praktijkbegeleider.
 4. Portfolio
  Als laatste, ter afronding van de praktijkopleiding lever je jouw portfolio aan. Dit is een overzicht van al je afgeronde werkzaamheden. Dus de opleidingsproducten die je allemaal hebt staan in de ELO. Het portfolio wordt zowel door je eerste beoordelaar als de tweede beoordelaar beoordeeld. Het portfolio moet goedgekeurd zijn door beide beoordelaars.

Verplichte cursussen

Sommige cursussen zijn tijdens je praktijkopleiding verplicht. Deze verplichte cursussen moet je gedaan hebben voordat je examen doet.

Toelating eindgesprek

Aan het einde van dit traject vult jouw beoordelaar in de ELO een toelatingsformulier in. Daarmee geeft hij aan dat je klaar bent voor het eindgesprek (examen). Maar de beoordelaar kan ook aangeven dat je nog niet klaar bent voor het eindgesprek. In dat geval stel je nog een vierde of vijfde essay op.