Beoordelaar

Bij de start van de praktijkopleiding koppelt het stagebureau een beoordelaar aan jou. Het Bestuur van het stagebureau benoemt de beoordelaars. De beoordelaars moeten voldoen aan het competentieprofiel voor beoordelaars.

Beoordelaar beoordeelt praktijkbegeleider

De beoordelaar beoordeelt op basis van het  competentieprofiel voor praktijkbegeleiders of jouw praktijkbegeleider geschikt is. De praktijkbegeleider beargumenteert in de ELO waarom hij voldoet aan het competentieprofiel. Verder geeft de praktijkbegeleider aan wat jouw relatie met hem of haar is. De (werk)relatie moet bijdragen aan het leerproces.

Vragen over de competenties van de praktijkbegeleider?

Is een beoordelaar van mening dat de praktijkbegeleider niet in voldoende mate aan het competentieprofiel voldoet? Dan zal daarover contact worden opgenomen met het Bestuur van het stagebureau. Is het Bestuur van mening dat de begeleidingsrelatie inderdaad ter discussie staat, dan vindt er hoor en wederhoor plaats. Wanneer dat niet tot andere inzichten leidt, zal jou gevraagd worden om een andere praktijkbegeleider voor te dragen.