Praktijkopleiding

Praktijkopleiding overzicht (1600x500)

Interviews met trainees en praktijkbegeleiders

Om een beter beeld te krijgen van het accountantwerk worden er interviews afgenomen met trainees en praktijkbegeleiders en soms ook in combinatie met elkaar. Lees hier hoe zij enthousiast geraakt zijn voor het accountantsberoep.

Per 1 januari 2017 zijn er 2 varianten van de praktijkopleiding. De varianten zijn:

  • Praktijkopleiding Assurance
  • Praktijkopleiding MKB

Praktijkopleiding Assurance

In de praktijkopleiding Assurance word je opgeleid tot controlerend accountant, de accountant die assuranceopdrachten kan uitvoeren, waaronder de (wettelijke) jaarrekeningcontrole. De meeste trainees beginnen na hun masteropleiding met de praktijkopleiding Assurance.

Praktijkopleiding MKB

In de praktijkopleiding MKB word je opgeleid tot de accountant als adviseur van de MKB-ondernemer. In deze praktijkopleiding ligt het accent op fiscale en bedrijfseconomische advisering. Uiteraard wordt daarnaast aandacht besteed aan het samenstellen van jaarrekeningen en aan (overige) assurance-werkzaamheden. Overige assurance-werkzaamheden sluiten vaak goed aan bij de adviesfunctie van de MKB-ondernemer. Denk aan het opstellen van een prognose of aan het verstrekken van een assuranceverklaring bij een kredietaanvraag. De meeste trainees beginnen met de praktijkopleiding MKB na de Hbo-bacheloropleiding Accountancy of tijdens de post hbo-AA opleiding.

Praktijkopleiding - startdatum vanaf 1 jan 2017