Wet- en regelgeving

De uitvoering van de praktijkopleiding is gebaseerd op vastgestelde wet- en regelgeving. In het onderstaande reglement lees je de toelichting op de gestelde eisen. De CEA houdt als overkoepelende bestuursorgaan toezicht bij de uitvoering van de praktijkopleiding.