Het belang van privacy voor trainees praktijkopleiding

8 mei 2023

Of je nu als trainee de praktijkopleiding volgt of als examinator mondelinge examens afneemt; het beschermen van data en privacy is enorm belangrijk. Om te zorgen dat iedereen die trainees begeleidt op de juiste manier omgaat met persoonsgegevens, vragen we aandacht voor de omgang met persoonsgegevens.

Over de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu vijf jaar (mei 2018) van kracht.  Met de AVG worden grenzen gesteld aan gebruik en opslag persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen door de NBA, praktijkopleidingsfunctionarissen en stagebureaus alleen worden opgevraagd en opgeslagen als daarmee een duidelijk doel wordt gediend. Bijvoorbeeld bij het volgen van de praktijkopleiding, waarbij portfoliodocumenten en examenresultaten worden bewaard.

Verwijder persoonsgegevens

De verplichting om portfoliodocumenten die persoonsgegevens bevatten na een bepaalde tijd te verwijderen geldt voor de NBA. Maar het geldt ook voor de instellingen en personen die namens de NBA bevoegdheden uitoefenen. Denk daarbij aan examinatoren, praktijkbegeleiders, stagebureaus, onderwijs- en overige instellingen, beoordelaars en medewerkers van instellingen en stagebureaus. Dat is dus een behoorlijke lijst van personen en instanties. 

Voorkom een datalek

Om de privacy van trainees te waarborgen is het belangrijk dat persoonsgegevens niet bij personen of instanties terecht komen, die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Indien dit wel het geval is spreken we van een datalek. Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Dat kan door verlies van een laptop of gegevensdrager. Het kan ook zijn dat persoonsgegevens toegankelijk zijn geweest voor derden of erger nog in handen zijn gekomen van derden. Afgelopen jaren zijn er regelmatig datalekken in het nieuws geweest, omdat organisaties hun beveiliging niet op orde hadden of omdat een laptop met data werd gestolen. Extra reden om alert te zijn voor iedereen die met vertrouwelijke gegevens te maken heeft. Niets is vervelender en schadelijker dan dat er vertrouwelijke persoonsgegevens op straat komen te liggen.

Geheimhoudingsprotocol

Om te zorgen dat iedereen die trainees begeleidt op de juiste manier omgaat met persoonsgegevens is er het geheimhoudingsprotocol. Dit protocol kan je hier teruglezen. Als er vragen zijn over de AVG of het protocol kan je altijd contact opnemen met de servicedesk van de praktijkopleiding.

Heb je vragen

Heb je vragen over de AVG of het protocol neem dan contact op met de servicedesk van de Praktijkopleiding, tel. 088-4960 440.