Deficiƫntieregeling theorie Gedrag, Ethiek en Besluitvorming

Je hebt een deficiëntie voor het theoretische vak GEB als je de theoretische opleiding onder de oude eindtermen hebt afgerond, de nieuwe praktijkopleiding onder de nieuwe eindtermen afrondt (dit zijn alle trainees vanaf 1 september 2021) en niet viel onder de overgangsregeling van CEA. Hiervoor geldt het volgende:

  • Ben je theoretisch afgestudeerd op of na 1 september 2019, dan is dit onder de nieuwe eindtermen en heb je geen deficiëntie GEB.
  • Ben je (kort) vóór deze datum afgestudeerd, dan kan het zijn dat je ook geen deficiëntie had omdat je al een getuigschrift hebt op basis van de nieuwe eindtermen óf dat GEB in het gevolgde programma was afgedekt. Dit kan niet van het getuigschrift worden afgelezen. De onderwijsinstellingen moeten hierover duidelijkheid gegeven, dus informeer hierover bij je onderwijsinstelling.  
  • Ben je onder de oude theoretische eindtermen afgestudeerd, dan heb je een deficiëntie GEB, tenzij je onder de CEA overgangsregeling valt.
  • Je voldoet aan de eisen van de CEA overgangsregeling als je:
  1. Uiterlijk 1 oktober 2017 bent gestart met of overgestapt naar de nieuwe praktijkopleiding;
  2. Je uiterlijk 31 augustus 2017 hiervoor hebt aangemeld;
  3. Je het POP voor start of overstap uiterlijk 15 november 2017 hebt ingediend;
  4. Het POP uiterlijk op 31 januari 2018 door praktijkbegeleider en beoordelaar is goedgekeurd.

Als je onder de oude eindtermen je theoretische opleiding hebt afgerond (als dit vóór 2019 is, kun je daar wel van uit gaan) en je bent op of na 1 november 2017 met je praktijkopleiding gestart of naar de nieuwe praktijkopleiding overgestapt, dan heb je dus per definitie een GEB-deficiëntie. Deze kan worden ingelost door zelfstudie incl. aanvulling op de laatste rapportage voor de praktijkopleiding of door het volgen van een module GEB.