Deficiƫntieregeling theorie Gedrag, Ethiek en Besluitvorming

Als je op of na 1 november 2017 bent begonnen met of overgestapt naar de praktijkopleiding Assurance of Accountancy MKB is het mogelijk dat je een deficiëntie hebt voor de theorie van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB).

Dit kan het geval zijn als je de theoretische AA- of RA-opleiding op basis van de ‘oude’ eindtermen hebt afgerond of nog gaat afronden. De actuele eindtermen zijn de CEA-eindtermen die met ingang van januari 2016 van kracht zijn. Volg je je theoretische opleiding op basis van deze nieuwe CEA-eindtermen of heb je deze opleiding al afgerond? Dan heb je in ieder geval geen deficiëntie voor het vakgebied GEB.

De deficiëntieregeling kan dus op jou van toepassing zijn als je:

  • bent gestart met de praktijkopleiding MKB op of na 1 november 2017; of
  • bent overgestapt van de praktijkopleiding AA naar de (nieuwe) praktijkopleiding MKB op of na 1 november 2017; of
  • bent overgestapt van de Praktijkopleiding AA naar de Praktijkopleiding MKB voor 1 november 2017, maar je had geen POP ingediend voor 15 november 2017 en/of dit POP was niet voor 31 januari 2018 goedgekeurd; of
  • bent gestart met de praktijkopleiding Assurance op of na 1 november 2017; of
  • bent overgestapt van de praktijkopleiding RA naar de praktijkopleiding Assurance op of na 1 november 2017; of
  • bent overgestapt van de praktijkopleiding RA naar de praktijkopleiding Assurance voor 1 november 2017, maar je had geen POP ingediend voor 15 november 2017 en/of dit POP was niet voor 31 januari 2018 goedgekeurd.

De deficiëntie voor GEB kan op twee manieren worden weggewerkt:

  1. door het volgen van een deficiëntieprogramma GEB bij een onderwijsinstelling;
  2. door middel van zelfstudie.

Enkele onderwijsinstellingen gaan hiervoor een specifieke cursus aanbieden. Nadere informatie hierover volgt nog via de website van de NBA. Kies je voor het wegwerken van de deficiënties door middel van zelfstudie, raadpleeg dan het onderwijsprogramma. In het programma is opgenomen aan welke literatuur je aandacht moet besteden. Als je voor zelfstudie kiest, besteed je in jouw laatste jaarrapportage een aparte paragraaf (4-6 pagina's) aan het vakgebied GEB. In het zelfstudieprogramma is opgenomen aan welke aspecten van GEB je in de rapportage met name aandacht moet besteden.