Nulmeting, trainingsprogramma, intervisiegesprekken, referaat en begeleidingsdagen

Je start de praktijkopleiding met het maken van een nulmeting (bijv. een 360 graden feedback assessment). Uit de nulmeting komen punten naar voren waaraan je tijdens de opleiding extra aandacht moet besteden. Je volgt tijdens de praktijkopleiding een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen per jaar. De aandachtspunten uit de nulmeting krijgen onder andere in dat trainingsprogramma nadrukkelijk aandacht. In het trainingsprogramma komen – voor zover mogelijk – de generieke CEA-eindtermen aan bod. In dit programma besteed je aandacht aan de ontwikkeling van je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en je beroepshouding conform de VGBA en de ViO.

Verder voer je in het eerste en het tweede jaar van je praktijkopleiding jaarlijks minimaal 2 intervisiegesprekken. Tijdens de intervisiegesprekken bespreek je praktische problemen waar je tijdens je praktijkopleiding tegen aan loopt.

Jouw stagebureau bepaalt waar je de nulmeting, het trainingsprogramma en de intervisiegesprekken mag volgen. Sommige stagebureaus zullen deze onderdelen van de praktijkopleiding intern organiseren, terwijl andere stagebureaus van jou verwachten dat je deze onderdelen bij een externe organisatie (bijv. een onderwijsinstelling) zult volgen.

Een aanbieder laat zijn programma eerst door de Raad voor de Praktijkopleidingen accorderen  voordat dit programma door trainees gebruikt kan worden.

Hieronder een overzicht van door de Raad geaccrediteerde aanbieders waarbij open inschrijvingen mogelijk zijn: 

 

 0-meting 

 Trainings
 programma

 Intervisie
 gesprekken

Referaat Begeleidingsdagen overige assurance- opdrachten


SRA

X
X

X

X
NBA Opleidingen X X XFull Finance
X
(programma van HBO A&A)  
X


HBO A&A

Via NBA Opleidingen

X
(programma NBA Opleidingen) 

 X
(programma NBA Opleidingen)  
X X
(programma van Full Finance)  


Avans+ Via NBA Opleidingen / via SRA Opleidingen X
(programma NBA Opleidingen of programma SRA Opleidingen) 
X
(programma NBA Opleidingen of programma SRA Opleidingen) 
  X


Marcus Verbeek Praehep  X  X  X X X


Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) Via NBA Opleidingen / via SRA Opleidingen  X
(programma NBA Opleidingen of programma SRA Opleidingen) 
X
(programma NBA Opleidingen of programma SRA Opleidingen) 
  X
(programma van Full Finance) 


Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Nulmeting, trainingsprogramma, intervisiegesprekken, referaat en begeleidingsdagen

Annuleren