Praktijkexamen

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren vragen naar aanleiding van je portfolio. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Minimumeisen portfolio: 

  • zes halfjaarlijkse gespreksverslagen;
  • drie essays; 
  • een competentiematrix waaruit blijkt dat je volgens je externe beoordelaar het minimum aantal kritische beroepssituaties hebt behaald; 
  • een gewaarmerkte kopie van het theoretische getuigschrift; 
  • een kopie van de deelnamebewijzen van de verplicht gestelde cursussen.

In de Examenwijzer hebben we de voorwaarden voor deelname aan het examen, de eisen en beoordelingscriteria voor je op een rij gezet. 

Het examen

Het kan zijn dat jouw eindgesprek wordt bijgewoond door de Commissie Kwaliteitsbewaking. Je kunt je direct inschrijven voor het examengesprek nadat je eerste beoordelaar je portfolio heeft goedgekeurd. 

Inschrijfformulier examengesprek »

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Praktijkexamen

Annuleren