Permanente educatie

Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden.

Verplicht PE-onderwerp

Verplicht PE-onderwerp 2019 - Fraude

Meer informatie

Gefaseerde invoering NVPE 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt het nieuwe PE-model gefaseerd ingevoerd.

Meer informatie

PE-registratie 2016-2018

Accountants die nog niet voldeden aan de minimum-PE-verplichting in 2018 en/of de driejaarscyclus 2016-2018 hebben in juli een brief ontvangen over hun achterstand. Conform de oude NVPE hebben zij nog 3 maanden de tijd gekregen om alsnog hun uren te registreren. Die termijn liep af op 21 oktober. 

Ieder lid met een PE-verplichting wordt volgens de oude regeling geacht minimaal 120 PE-uren aan verrichte PE-activiteiten in de driejaarscyclus te registreren, met een minimum van 20 PE-uren per kalenderjaar. Leden die nog niet voldoen aan de PE-verplichting 2016-2018 worden binnenkort nadere ge├»nformeerd over de consequenties daarvan.

PE-registratie volgens oude systematiek

Registratie PE-activiteiten door de accountant zelf

Iedere accountant verantwoordt verrichtte PE-activiteiten conform de NVPE in het online PE-registratiesysteem. Dit kan op MijnNBA.nl. Registreren kan tot uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd.

Registratie PE-activiteiten door de werkgever

Het is ook mogelijk dat een werkgever van een accountant de verrichte PE-activiteiten op MijnNBA.nl registreert. De accountant blijft dan wel zelf verantwoordelijk en moet daarom goed controleren of de aangeleverde PE-gegevens juist zijn geregistreerd. De PE-verplichting is van toepassing op individuele leden. Accountants die in een jaar niet voldoende PE-activiteiten hebben verantwoord, ontvangen persoonlijk een brief. Deze brief wordt nooit naar de werkgever gestuurd. 

Handleiding PE-registratie

Registreer PE-activiteiten op MijnNBA.nl

oranje-lijn.png

Wettelijke eisen oude PE-systematiek

PE-plichtige accountants moeten per driejaarscyclus minimaal 120 PE-uren met een minimum van 20 PE-uren per jaar aan PE-activiteiten te verrichten. Deze activiteiten moeten ze verantwoorden in het online PE-registratiesysteem.

Beleidsregel permanente educatie (BPE)

oranje-lijn.png

Ontheffingsverzoeken indienen

De NVPE bieden verschillende mogelijkheden tot het indienen van ontheffing.

Maak uw keuze:

 1. Ontheffingsverzoek erkende PE-instellingen
  Let op: voordat het verzoek wordt ingediend, moeten alle wel verrichte PE-activiteiten al in uw PE-registratie zijn verwerkt.
 2. Ontheffing voor een verplicht PE-onderwerp
 3. Ontheffing in geval van bijzondere omstandigheden
  Let op: voordat het verzoek wordt ingediend, moeten alle wel verrichte PE-activiteiten al in uw PE-registratie zijn verwerkt.
 4. Verklaring verrichte activiteiten
  < 200 uur deskundigheid waarover de accountant in business gewoonlijk beschikt (kunnen) aanwenden. 
  Let op: De Verklaring verrichte activiteiten 2018 is beschikbaar vanaf half december 2018 tot en met 31 maart 2019. 
oranje-lijn.png

PE-registratie nieuw PE-model

Ben je of ga je binnenkort over naar het nieuwe PE-model, dan vind je op de pagina 'Wat  betekent het nieuwe model voor mij' alle praktische informatie. Denk aan:  videos, FAQs, handleiding, voorbeelden ingevulde PE-Portfolio's etc.

oranje-lijn.png

Vragen en informatie

PE-servicelijn Heeft u vragen? Neem contact op met de PE-servicelijn. 020 301 03 52