Voorzitter bestuur NBA

Het bestuur van de NBA is gestart met een nieuwe procedure voor de werving van een voorzitter. Deze voorzitter zal na instemming van de ALV op 13 december 2021 de functie van Marco van der Vegte overnemen, bij het einde van diens bestuurstermijn.

De selectie van een nieuwe voorzitter zal begeleid worden door bureau Ebbinge en staat onder regie van een voorzitterselectiecommissie. Die commissie is samengesteld uit leden vanuit het NBA-bestuur Ingrid Hems en Monika Bankert, oud-NBA-bestuurder Ronald van Rijswijk en drie niet-bestuurders, te weten Geert Dreschler (mkb-accountant), Adrie Kerkvliet (algemeen directeur Auditdienst Rijk) en Arnout van Kempen (zelfstandig compliance adviseur voor accountants).

Reageren kan uiterlijk tot 1 september 2021.

 

Bekijk de vacature op de website van Ebbinge