Vacature: Vaktechnisch adviseur Raad voor Toezicht

De NBA is opzoek naar een accountant die de Raad voor Toezicht wil ondersteunen in de functie van vaktechnisch adviseur met expertise op het gebied van intern- en overheidsaccountants. We zoeken een accountant die een actieve bijdrage wil leveren aan het opzetten van het toetsingsproces bij accountantsafdelingen en later onder meer bij het beoordelen van de toetsingsdossiers. 

Kandidaten kunnen zich vóór 23 mei 2022 aanmelden.

Wat biedt de functie?

De Raad voor Toezicht beoordeelt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van accountants. Hiermee geeft de Raad uitvoering aan de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, onder meer door het laten uitvoeren van kwaliteitstoetsingen bij accountantseenheden. Tot op heden zijn de toetsingen beperkt gebleven tot accountantspraktijken.

De Raad wordt op dit moment bijgestaan door twee vaktechnisch adviseurs met de openbare praktijk als aandachtsgebied. In samenwerking met het NBA-bureau werkt de Raad aan het ontwikkelen van kwaliteitstoetsingen bij accountantsafdelingen. Dit wordt het werkgebied van de nieuw aan te stellen vaktechnisch adviseur. De werkzaamheden zijn divers, waaronder:

 • het analyseren van de toetsingspopulatie;
 • het opstellen van een toetsingsprotocol;
 • het deelnemen aan (vaktechnische) overleggen met stakeholders;
 • het beantwoorden van vragen van toetsers;
 • het ondersteunen van het secretariaat bij vakinhoudelijke kwesties;
 • het vertegenwoordigen van de NBA in juridische procedures, en
 • het uitbrengen van advies aan de Raad in individuele toetsingsdossiers.

Brenda Talens (375x375)

"Als vaktechnisch adviseur ben ik op een bijzondere wijze betrokken bij het beroep van accountant. Ik heb contact en overleg met toetsers over onderwerpen die spelen bij het uitvoeren van een toetsing en daarnaast vindt veel overleg en kennisoverdracht plaats binnen de Raad voor Toezicht. Als accountant ben ik zo nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen ons beroep en de invloed van deze ontwikkelingen op de keuzes die accountantskantoren (moeten) maken."

Brenda Talens AA (vaktechnisch adviseur Raad voor Toezicht)

Wat vragen wij ?

We verwachten dat je:

 • ruime ervaring hebt in de praktijk van accountantsafdelingen;
 • ervaring heb met toetsingen cq. (dossier)reviews;
 • affiniteit heb met kwaliteitsbevordering van het accountantsberoep en bekend bent met de actuele ontwikkelingen rondom het beroep;
 • beschikt over actuele vaktechnische kennis en kennis van de gedrags- en beroepsegels;
 • in staat bent om zich onafhankelijk en objectief op te stellen ten opzichte van de te toetsen accountantseenheden;
 • het publieke belang onderkent dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de accountant wordt toegekend;
 • beschikt over analytisch vermogen;
 • goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bezit;
 • kan samenwerken;
 • bereid en in de gelegenheid bent om op afroep werkzaamheden te verrichten.

Tijdsbesteding en vergoeding

Naar verwachting is de tijdsbesteding bij aanvang hoger omdat het proces nog moet worden ingericht. Zodra het proces staat en werkt, is de tijdsbesteding afhankelijk van het aantal toetsingen dat wordt uitgevoerd en de eventuele bijeenkomsten, waaronder de vergaderingen van de Raad voor Toezicht, die maandelijks plaatsvinden. Tijdsbesteding zal in goed overleg worden ingevuld.

Voor uw werkzaamheden kunt u een uurtarief van € 104,- in rekening brengen.

Reageren?

Kandidaten kunnen zich aanmelden door vóór 23 mei 2022 een e-mail te sturen naar rvt@nba.nl.

Graag ontvangen wij:

 • een beknopte motivatie
 • een cv

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met een aantal leden van de Raad voor Toezicht en de geselecteerde kandidaten.

Benoeming

Benoeming vindt plaats door de Raad voor Toezicht.

Meer informatie?

Mevrouw Eefje Nelwan (secretaris Raad voor Toezicht) en de heer Menno Zijlstra RA (raadslid met expertise op het gebied van intern- en overheidsaccountants) vertellen u graag meer over deze mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in het accountantsberoep.

Mr. E.M.A. (Eefje) Nelwan
Secretaris Raad voor Toezicht
e.nelwan@nba.nl
06-46 110 601

M.M. (Menno) Zijlstra RA
Lid Raad voor Toezicht
m.m.zijlstra@minfin.nl
06-52 761 163