Vacature: Twee leden voor Werkgroep verklaringen

De Werkgroep verklaringen van de NBA zoekt twee accountants (AA of RA) met vaktechnische affiniteit met voorbeeldteksten. Ben jij secuur en heb je een goed gevoel voor taal, zowel in het Nederlands als in het Engels? Dan is de werkgroep op zoek naar jou!

Profiel van de kandidaten

De benoeming van accountants in de werkgroep is op persoonlijke titel. Leden brengen daarbij hun ervaring mee vanuit de beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waarbij zij werkzaam zijn. 

Van kandidaten wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep. Op die manier kan je implicaties voor  voorbeeldteksten onderkennen en de benodigde toelichting daarop geven. Naast interesse in de voorbeeldteksten moeten kandidaten secuur zijn en gevoel hebben voor taal zowel in het Nederlands als in het Engels. Het is daarnaast mooi meegenomen als je praktisch bent ingesteld.

Tijdbesteding

De werkgroep vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering is gewoonlijk ten minste vier uur. Net als ieder lid ben jij de  contactpersoon voor een specifieke sector. Daarnaast wordt met enige regelmaat schriftelijke inbreng gevraagd en vinden er telefonische overleggen plaats.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor de periode tot eind 2026 met een mogelijke verlenging van drie jaar. De leden zijn actief betrokken bij de werkgroep en leveren een bijdrage aan elke vergadering en tussentijdse (spoed)projecten. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Wie zijn wij?

Werkgroep verklaringen
De werkgroep ondersteunt het College beroepsreglementering (CB) en de Subcommissie assurance (SCA). De primaire taak van de werkgroep is de NBA-voorbeeldteksten te onderhouden op basis van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Nadere Voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS).

De werkgroep toetst of de bestaande teksten nog voldoen aan de eisen. Ook is de werkgroep, in samenwerking met de sectorspecialisten, verantwoordelijk voor het opstellen van eventuele nieuwe voorbeeldteksten. De werkgroep gaat na of de teksten consistent zijn met de algemene voorbeeldteksten en verzorgt als dat nodig is de Engelse vertaling ervan.

Vanzelfsprekend volgt de werkgroep de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau en binnen de International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) van IFAC.

Aanmeldingsprocedure

Meld jouw interesse voor deze functie per e-mail aan André Broers, secretaris van de werkgroep, via a.broers@nba.nl. Reacties bestaan uit een duidelijke motivatie en kunnen samen met een CV tot en met 8 september 2023 worden ingestuurd.

Verdere verloop procedure

In de tweede helft van september 2023 vinden de gesprekken plaats met kandidaten op basis van een voorselectie. De gesprekken vinden plaats via MS Teams. De benoemingscommissie draagt vervolgens de beoogde leden voor aan de werkgroep. Het gaat om toetreding vanaf 2024.

Meer informatie

Voel jij je aangespoken door bovenstaande vacature? dan kun je reageren tot en met 8 september 2023. Meer informatie kun je opvragen bij Bert Vissers RA (voorzitter van de Werkgroep verklaringen) via bert.vissers@nl.ey.com of 06 29 084 286.