Vacature NBA Sectorcommissie Woningcorporaties

De NBA Sectorcommissie Woningcorporaties heeft een vacature voor een accountant die actief is in de woningcorporatiesector. De sectorcommissie streeft naar een pluriforme samenstelling. Om die reden is de commissie specifiek op zoek naar een openbaar accountant.

Profiel leden NBA Sectorcommissie Woningcorporaties

Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

  • Van onbesproken gedrag zijn.
  • De beroepstitel AA en/of RA dragen.
  • Werkzaam zijn als (tekeningsbevoegd) openbaar accountant in de woningcorporatie sector die vanuit zijn/haar positie ook bevoegd is zijn/haar accountantskantoor te vertegenwoordigen. Hierbij is relevant dat dit kantoor ook een relevant aandeel van de woningcorporatiemarkt bedient.
  • De functie van voorzitter van de sectorgroep woningcorporaties bekleden binnen hun kantoor of lid zijn van de het MT binnen dit kantoor.
  • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een breed netwerk in de bovengenoemde sector, relevante nevenfuncties zijn een pre.
  • Representatief zijn en beschikken over goede presentatievaardigheden.
  • Geen belangentegenstelling hebben uit hoofde van andere nevenactiviteiten.
  • Beschikken over goede inhoudelijke kennis van de woningcorporatie sector.
  • Geschikt zijn voor het vervullen van een brugfunctie tussen het NBA-bestuur, de accountants in de sector en andere stakeholders.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

Diversiteitsbeleid NBA

De NBA streeft naar diversiteit in haar bestuur en alle gremia zoals faculties, communities en commissies. Diversiteit bevordert immers goede besluitvorming. Naast diversiteit vanuit de verschillende (vaktechnische) achtergronden streeft de NBA ook naar een gezonde man-vrouw verdeling[1]. De Sectorcommissie Woningcorporaties volgt het diversiteitsbeleid van de NBA.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt gecoördineerd door een selectiecommissie die aan de hand van de ontvangen reacties een shortlist op zal stellen van personen die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de selectiecommissie een advies uitbrengen aan de sectorcommissie.

Kandidaten dienen hun belangstelling uiterlijk 8 december per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris van de sectorcommissie, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl De reactie dient een korte motivatie te bevatten en een CV. Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met Johan Scheffe, telefoon 020 3010305/06 46436250, j.scheffe@nba.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Artikel 5.3 Commissiereglement NBA: “Een commissie bestaat voor ten minste 30% uit vrouwen en voor ten minste 30 % uit mannen.”