Vacature: externe accountant next five kantoor voor Sectorcommissie Asset Management

Ben jij werkzaam bij een next five kantoor als externe accountant? En zou je als lid van de Sectorcommissie Asset Management (SAM) een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op deze vacature. Vanwege ons diversiteitsbeleid gaat de voorkeur nu uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Wat doet de commissie?

De primaire taak van de SAM is het ondersteunen van de leden van de NBA bij de uitoefening en ontwikkeling van hun beroep, waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan het publiek belang.

De SAM signaleert op basis van werkzaamheden en overleg met belanghebbenden (toezichthouders, brancheorganisaties) thema’s die in de sector spelen, een maatschappelijk belang hebben en raakvlakken hebben met het werkgebied van de externe accountant en de interne auditor. De SAM volgt de ontwikkelingen op Nationaal en Europees gebied (zoals bij Accountancy Europe en ESMA).

De kwaliteit van werkzaamheden wordt door de SAM bevordert door kennis te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals NBA-handreikingen en alerts), en (het organiseren van) bijeenkomsten. De SAM overlegt

regelmatig met brancheorganisaties (zoals Dufas en de NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) en de toezichthouders (AFM en DNB) over ontwikkelingen in de sector.

De commissie kent een open en informele sfeer. Meer informatie, o.a. over de samenstelling, is te vinden op Sectorcommissie Asset Management (nba.nl).


Wat vragen wij?

De SAM is op zoek naar een enthousiaste en betrokken externe accountant die:

  • werkzaam is bij een next five accountantskantoor en beleggingsentiteiten controleert;
  • affiniteit heeft met de Asset Management sector;
  • affiniteit heeft met vaktechniek;
  • het leuk vindt om met beroepsgenoten samen te werken;
  • goede communicatieve vaardigheden heeft.


De benoeming is op persoonlijke titel. Leden brengen hun ervaringen mee vanuit hun

beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar handelen zonder last, dus kunnen vrijelijk hun mening geven.

De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van een diverse samenstelling van de SAM. We kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waar naast de inhoudelijke kwaliteiten ook de sexe (en multiculturele achtergrond) een belangrijk aspect is.

Tijdbesteding      

De SAM vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering vraagt normaal gesproken tenminste 4 uur. Aan ieder lid wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor een specifiek thema. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

 

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Leden van de SAM tonen zich betrokken bij de commissie en zijn in beginsel elke vergadering aanwezig. Van alle leden wordt ook bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.


Heeft u interesse?

Stuur dan vóór 15 maart 2023 een e-mail naar r.schouten@nba.nl. Neem in je e-mail een korte motivatie op en stuur een (beknopte) cv mee.

dhr. Rob Schouten (06-13346209) vertelt u graag meer over deze commissie.