Vacature: directeur Operations NBA

De NBA heeft momenteel een eenhoofdige directie. Omdat het aantal lopende programma’s in het kader van het meerjarenplan toeneemt en de complexiteit van het bureau navenant, heeft het NBA bestuur besloten met ingang van 2023 over te stappen naar een tweehoofdige directie: een Algemeen Directeur en een Directeur Operations. Het bestuur heeft een nieuw Algemeen Directeur benoemd, die per 1 september 2023 zal starten.

De nieuwe Directeur Operations gaat nauw samenwerken met en rapporteert aan de Algemeen Directeur. De Directeur Operations is in een tweehoofdige directie samen met eindverantwoordelijke Algemeen Directeur verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau en de ondersteuning van het NBA-bestuur. De tweehoofdige directie geeft (weliswaar met verschillende primaire aandachtsgebieden) in gezamenlijkheid leiding aan het volledige bureau. 


De primaire aandachtsgebieden van de Directeur Operations zullen zijn:

 • Verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, het onderhoud en het operationeel functioneren van het programma- en projectmanagement, inclusief de totstandkoming van management- en bestuursinformatie. Deze programma’s omvatten meerdere afdelingen en strategische thema’s;
 • Verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, verdere professionalisering van het bureau, inclusief inrichting van de compliance functie;
 • Binnen de tweehoofdige directie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. 

       Essentiële kennis en ervaring

 • Ruime leidinggevende ervaring in veranderende omgeving;
 • Brede operationele ervaring in een organisatie met een breed scala aan belangen;
 • Ervaring in een organisatie die werkt met eigen medewerkers en vrijwilligers;
 • Kennis van complianceprogramma’s en risicomanagement in een gereguleerde sector;
 • Kennis van ICT en processen;
 • Ervaring met het aansturen van programma’s en projecten. 


  Essentiële eigenschappen

 • Is resultaat- en doelgericht zonder de verbinding met de organisatie te verliezen en zorgt voor executie;
 • Toont eigenaarschap voor de gehele organisatie;
 • Stimuleert samenwerking, weet eilanden samen te smeden;
 • Is helder, doet wat hij / zij zegt en gaat staan voor zijn / haar mensen;
 • Is open en transparant;
 • Is communicatief sterk en heeft een positieve uitstraling;
 • Is een zakelijke verbinder, zet de mens centraal in de verandering; 
 • Is gericht op standaardiseren en prioriteren. 

Reageren 

Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om te reageren. Dat kan door uiterlijk woensdag 13 september 2023 een korte sollicitatie met actueel CV te sturen naar vacature.nba@ten.nl. De NBA wordt in dit proces begeleid door The Executive Network.