Vacature: bestuurslid faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag

Heb je een visie over waar het accountantsberoep zich op de (middel)lange termijn naar toe moet bewegen? En Weet jij Ethiek en Cultuur te duiden voor de beroepsgroep en te plaatsen in de maatschappelijke context. Dan gaan we graag het gesprek met je aan.

Voor de NBA-faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag zijn we op zoek twee nieuwe bestuursleden. De vacature staat open omdat termijnen verlopen. 


Over de faculties

De faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag is één van de vier door de NBA opgerichte faculties, waarin wordt gewerkt aan de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep. Via de faculties verbinden we leden en relevante stakeholders op inhoud. De focus ligt op beroepsontwikkeling op de (middel)lange termijn, waarbij elke faculty de volgende taken heeft:

 • Signaleren van relevante ontwikkelingen bij leden, vanuit wetenschap, maatschappij en andere professionele beroepsbeoefenaars of belanghebbenden;
 • Het duiden van deze ontwikkelingen voor het accountantsberoep om als faculty bestuur advies te geven over de relevante kwalificaties van accountants gericht op de toekomst omtrent Ethiek, Cultuur en Gedrag

Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag

Onze faculty is er, om in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen, accountants in hun professionele omgeving te helpen morele afwegingen te maken, op een zorgvuldige, uitlegbare en standvastige manier, in het belang van de samenleving. Het moreel kompas van de accountant, vormt -te allen tijde- de basis van het vertrouwen dat de maatschappij heeft in de toegevoegde waarde van de accountant. Alle activiteiten van de faculty ECG zijn erop gericht om de accountant te helpen het eigen morele kompas te (her)ijken.

Met het huidige bestuur hebben we drie pijlers geformuleerd, bouwstenen van waaruit we onze activiteiten ontplooien.

 • Professionele integriteit; Jij en je professie
 • Cultuur gericht op het goede; jij en je omgeving
 • Maatschappelijke radar; jij en de maatschappij


Wie zoeken we*?

Als bestuurslid van de faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag herken je jezelf in het volgende profiel:

 • Je bent accountant (AA/RA) en hebt ervaring binnen de openbare praktijk, als accountant bij het rijk/overheid of in het bedrijfsleven in (het hogere segment van) financiële functies
 • Je wilt in samenwerking met de andere NBA-gremia en faculties, mede-invulling geven aan 
  beroepsontwikkeling op de middellange termijn.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met één van de strategische thema’s van de NBA (Cultuur, Duurzaamheid, Fraude, Continuïteit, Digitalisering)
 • Je bent communicatief vaardig en daardoor in staat om bij collega-leden en stakeholders op 
  te halen wat er speelt.
 • Je hebt bij voorkeur al bestuurlijke ervaring opgedaan.

*We streven naar zoveel mogelijk diversiteit in onze faculty.

Tijdbesteding  

De faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag is inmiddels op stoom en een stevige gesprekspartner voor diverse gremia en het algemeen bestuur.  Naast bestuurlijke taken is een actieve houding en een ‘hands-on’ mentaliteit gewenst.

Het bestuur vergadert ongeveer elke 6-8 weken. Voornamelijk online en ongeveer 3 keer per jaar fysiek. Ieder lid is verantwoordelijk voor een specifiek thema. Daarvoor wordt soms inbreng gevraagd en komen extra incidentele (online) vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Bestuursleden tonen zich betrokken bij de faculty en zijn bij elke vergadering aanwezig. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

De benoeming is op persoonlijke titel. Leden brengen hun ervaringen mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij overleggen met anderen maar handelen zonder last, dus kunnen vrijelijk hun mening geven.

Heb je belangstelling? 

Mail je interesse (met motivering) dan uiterlijk 31 januari 2024 aan de facultymanager Ethiek, Cultuur en Gedrag: Daphne Kolk via d.kolk@nba.nl. Ook voor nadere informatie kun je contact opnemen met Daphne.