Vacature: Bestuurslid faculty Audit & Assurance

Als facultybestuurder Audit & Assurance heb je een heldere visie op waar het accountantsberoep zich op de (middel) lange termijn naartoe moet bewegen en kun je toelichten wat de maatschappelijke context is voor het beroep op het gebied van Audit & Assurance. Kortom, je houdt je op strategische wijze bezig met je beroep, je hebt een grote mate van invloed welke kant het beroep zich op zou moeten bewegen en je kunt je netwerk verbreden.

Je belangrijkste taken in het kort

 • Je signaleert en onderzoekt relevante ontwikkelingen bij leden, vanuit wetenschap, maatschappij en andere proffessionele beroepsoefenaars of belanghebbenden;
 • Je geeft advies over de relevante kennis- en competentieontwikkeling van accountants gericht op de toekomst omtrent Audit & Assurance. 

Naar wie zijn we op zoek?

 • Je hebt interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en de (veranderende) positie van de accountant hierin;
 • Je bent gedreven het accountantsberoep vooruit te helpen en je wilt mede-invulling geven aan waar het beroep staat over 3 tot 5 jaar, en wat er dan van beroepsbeoefenaren wordt gevraagd;
 • Je hebt zicht op de (internationale) ontwikkelingen die spelen binnen het beroep en specifiek op het terrein van Audit & Assurance.

Gezien de samenstelling van het zittende bestuur van de faculty Audit & Assurance heeft een kandidaat met een IAD achtergrond en/of actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidassurance de voorkeur.

Wat vragen we van je?

 • Een tijdsinvestering van gemiddeld 8 uur per maand;
 • Maximaal zes keer per jaar vergaderen, deels online en deels fysiek bij de NBA;
 • Gedurende het jaar enkele korte online updatemomenten.

Over de faculties

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) maakt een transformatie door. Met de faculties willen we leden en belanghebbenden verbinden op inhoud, en werken aan de kennisontwikkeling in het accountantsberoep.

In de vier onderstaande faculties wordt gewerkt aan ontwikkeling van het accountantsberoep op (middel)lange termijn:

 • Ethiek, Cultuur en Gedrag;
 • Business & Management;
 • Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden;
 • Audit & Assurance.

De faculty Audit & Assurance start waar de faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden eindigt: het geven van assurance bij verantwoordingen. Het aandachtsgebied van de faculty Audit & Assurance betreft niet alleen de (jaarrekening) controle, maar alle assurance-werkzaamheden die accountants uitvoeren.

Centrale vragen zijn: welke kennis en vaardigheden heeft de (toekomstige) accountant nodig om maatschappelijk relevant te zijn en te blijven? En hoe kan de accountant deze kennis en vaardigheden verwerven: beweegt het accountantsberoep zich systematisch de goede kant op? 

Hiernaast heeft elke faculty de volgende taken:

Duiden van (toekomstige) ontwikkelingen

 • Ondergrens (norm) maar vooral bovengrens (ambities);
 • Afstemmen met andere richtinggevende gremia (o.a. Signaleringsraad);
 • Voortrekkersrol in de verbinding met de leden;
  Richting geven aan de ontwikkeling m.b.t. kennis, vaardigheden en gedrag
 • Wat heeft het (brede) beroep nodig om te blijven voldoen aan de norm en ambities waar te maken?
 • Aanjagen van (individueel) leren en ontwikkelen, bewustwording (on)bekwaamheid.

  Etalage functie
 • Samenvoegen van beschikbare kennis, inzichten, publicaties, etc. tot samenhangend geheel rondom onderwerpen en doelgroepen;
 • Beoordelen en completeren van deze informatie (bruikbaarheid / onderzoek).

Meer weten over de faculty Audit & Assurance. Kijk op de website van de NBA. Daar lees je ook over de visie van de faculty over het nieuwe beroeps- en opleidingsprofiel.

Enthousiast?

Leuk! Stuur voor 15 januari 2024 je cv en (korte) motivatie naar Berthold de Jong (faculty manager Audit & Assurance) via b.dejong@nba.nl. De procedure bestaat uit een (online) gesprek met de facultyvoorzitter en een collega bestuurder waarin we graag meer horen over je betrokkenheid bij het accountantsberoep en de faculty in het bijzonder. Maximaal twee gesprekken zijn onderdeel van het proces.
 
Voor deze bestuursfunctie is de presentievergoeding voor NBA-commissies en adviesorganen van toepassing. NB de faculties zullen binnenkort worden opgenomen op de lijst van de commissies en adviesorganen waarvoor de presentievergoeding geldt.