Vacature algemeen bestuurslid faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag

Voor de NBA-faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag zijn we op zoek naar een opvolgend algemeen bestuurslid. De vacature staat open omdat de termijn van één van onze huidige faculty-bestuursleden per 1 juli 2022 verloopt.

Waarom zijn we er?

Onze faculty is er, om in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen, accountants in hun professionele omgeving te helpen morele afwegingen te maken, op een zorgvuldige, uitlegbare en standvastige manier, in het belang van de samenleving en daarnaar te handelen.

Wat doen we?

De faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag is één van de vier door de NBA opgerichte faculties, waarin wordt gewerkt aan de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep.
Met het huidige bestuur hebben we drie pijlers geformuleerd van waaruit we onze activiteiten ontplooien.

 • Professionele integriteit; jij en je professie
 • Cultuur gericht op het goede; jij en je omgeving
 • Maatschappelijke radar; jij en de maatschappij

  We staan in direct contact met leden en stakeholders via onze eigen pagina (www.nba.nl/ecg) en betrekken hen bij onze plannen.


Wie zoeken we?

We zoeken een accountant die een goed beeld heeft bij waar collega-accountants in de praktijk mee geholpen zijn om toekomstbestendig te zijn als het neer komt op de ethiek, cultuur en gedrag.

Het helpt als je als potentieel algemeen bestuurslid van de faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag jezelf herkent in het volgende profiel:

 • Je bent accountant (AA/RA) en hebt ervaring binnen zowel de accountancy sector als in het bedrijfsleven in (het hogere segment van) financiële functies
 • Je wilt in samenwerking met de andere NBA-gremia, mede-invulling geven aan waar het beroep staat over 3 tot 5 jaar, en duiden wat er dan van beroepsbeoefenaren wordt gevraagd.
 • Gezien de huidige nadruk op cultuurverandering in de sector zou het mooi zijn als je relevante ervaring op dat punt meebrengt.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met één van de strategische thema’s van de NBA (Duurzaamheid, Fraude, Continuïteit, Digitalisering)
 • Je bent communicatief vaardig en daardoor in staat om bij collega-leden en stakeholders op te halen wat er speelt.

  We streven naar zoveel mogelijk diversiteit.

Tijdbesteding

De contouren van de faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag zijn geschetst, maar we bouwen nog aan het fundament. In deze opstartfase zoeken we iemand die een ‘hands-on’ en een actieve houding meebrengt. Met de ontwikkeling van de faculty gaat dat meer over naar bestuurlijke taken.

Het bestuur vergadert ongeveer elke 6-8 weken. Voornamelijk online en ongeveer 3 keer per jaar fysiek. Ieder lid is verantwoordelijk voor een specifiek thema. Daarvoor wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen extra incidentele (online) vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Bestuursleden zijn betrokken bij de faculty en bij elke vergadering aanwezig. Ook wordt er bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Procedure

De benoeming is op persoonlijke titel. Je brengt je praktijkervaring mee. Je vertegenwoordigt alle accountants. Je kunt handelen zonder last en vrijelijk je mening geven.

Heb je belangstelling?

Mail ons dat vooral (met motivering) voor uiterlijk 6 juni 2022 aan de facultymanager Ethiek, Cultuur en Gedrag: Daphne Kolk via facultyecg@nba.nl. Ook voor nadere informatie kun je contact opnemen met Daphne.

We nodigen je vervolgens medio juni uit voor een oriënterend (online) gesprek met de facultyvoorzitter. Tijdens dit gesprek horen we graag over jouw betrokkenheid bij het accountantsberoep en welke toegevoegde waarde je wilt leveren via de faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag. Op het moment dat we beiden positief tegenover verdere samenwerking staan, dragen we je eerste week juli voor aan het algemeen bestuur van de NBA met het verzoek tot benoeming als faculty-bestuurder.