Twee trainees die als assessor de Raad voor de Praktijkopleidingen bijstaan

Ben je als Young Prof geïnteresseerd in de ontwikkeling van de Praktijkopleidingen? Altijd al het perspectief van trainees willen vertegenwoordigen? Dan horen wij graag van je want de Raad voor de Praktijkopleidingen is op zoek naar:

Twee trainees die als assessor de Raad voor de Praktijkopleidingen bijstaan

 

mannen-jongens-flipover-presentatie-brainstorm-600x375.jpgDe Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleiding. De RPO stelt de regelgeving voor de praktijkopleidingen op en borgt de naleving van deze regels. Taken zijn o.a. toezicht houden op de stagebureaus voor de uitvoering van de praktijkopleidingen, organisatie van de examens, het houden van toezicht op de examens en het opstellen van de opleidingsprogramma's voor de praktijkopleiding Assurance en Accountancy-MKB.

Profiel van de kandidaten

We zoeken zowel één trainee vanuit de Accountancy-MKB variant als één trainee die de Assurance-variant volgt in het tweede of derde jaar van de praktijkopleiding. Ook is de kandidaat lid van de NBA Young Profs. De positie van assessor biedt de kans om bij te dragen aan de kwaliteit van de praktijkopleidingen en de stem te zijn van de nieuwe instroom in het beroep.

Wat bieden wij?

Een actieve en betrokken RPO die open staat voor dito inbreng van jou als vertegenwoordiger namens de trainees. Daarnaast ben je onderdeel van het samenspel tussen reglementering en de uitvoering van de opleiding en maak je (nader) kennis met de verschillende actoren in de opleidingsketen. Dit alles in het maatschappelijk belang en het belang van de trainee. Het verrijkt je netwerk en vergroot je zichtbaarheid binnen de beroepsgroep.

Tijdsbesteding

De RPO vergadert vijf dagdelen per jaar. Daarnaast vragen wij voorbereidingstijd voor de vergaderingen, deelname aan (tijdelijke) projectgroepen en incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en/of een telefonisch overleg.

Randvoorwaarden

Je benoeming is gekoppeld aan je deelname aan de praktijkopleiding, dus geldt in principe tot aan je afstuderen. We verwachten een actieve betrokkenheid tijdens vergaderingen en daarbuiten.  Tegenover je inzet staat een vacatiegeldvergoeding.

Geïnteresseerd?

Graag je reactie vóór 16 april in de vorm van een motivatie en cv zenden aan Sandra Kroon, manager Lerend Beroep, s.kroon@nba.nl, tel. 06-22495238.