Raad voor de Praktijkopleidingen zoekt nieuwe voorzitter

De Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA is verantwoordelijk voor de inhoud, de uitvoering en de kwaliteitsborging van de praktijkopleidingen en voor het afnemen van de praktijkexamens. In de samenstelling van de Raad komen diversiteit en de pluriforme beroepsuitoefening van accountants tot uitdrukking. 

Ruim 4500 trainees volgen momenteel bij hun stagebureau de driejarige praktijkopleiding Accountancy-MKB of Assurance leidende tot AA of RA. De Raad vormt met maximaal 8 leden (incl. voorzitter) een representatieve afspiegeling van de werkomgevingen van de trainees.

De nieuwe voorzitter is per september 2019 beschikbaar en heeft:

  • uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden;
  • ervaring als voorzitter;
  • positief leiderschap;
  • onderhandelings-en bemiddelingsvaardigheden;
  • inlevingsvermogen;
  • ervaring in en kennis van het accountancy onderwijs;
  • ruime ervaring in de openbare praktijk, bij voorkeur op het niveau van partner   /vennoot.

De Raad komt jaarlijks ca. 6 keer bijeen, de vergaderingen duren meestal 1 dagdeel. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele bijeenkomsten, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de stagebureaus en met de examinatoren.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij ruim beschikbaar is.

Belangstelling?

Reageer dan s.v.p. per e-mail voor 22 april a.s. naar de Raad voor de Praktijkopleidingen, t.a.v. Jeroen Buchel, j.buchel@nba.nl. Graag ontvangen we daarbij een korte motivatie en een CV waaruit mede blijkt of en hoe u tot nu toe betrokken bent bij het accountancyonderwijs en / of de NBA.

Bent u ge├»nteresseerd maar wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Drs. Bert Tuinsma RA tel. 06 246 247 23 of met Jeroen Buchel tel. 020 301 0 339 of 06 538 89 130.