Projectleider - Aanjager van technologische innovatie

(38 uur, Amsterdam)

Voor de NBA is Aardoom & de Jong op zoek naar een energieke en flexibele Projectleider, die het een mooie uitdaging vindt om de strategie van de beroepsorganisatie mede vorm te geven en multidisciplinaire projecten te leiden die innovatie en vernieuwing brengen. Ben jij een professional in projectmatig werken en heb je ruime ervaring in stakeholdermanagement en business development in complexe organisaties? Ben jij een strateeg, een netwerker en verbinder, en heb je oog voor zowel het proces als de mensen? Ben jij een conceptueel denker en heb je de benodigde leiderschapskwaliteiten? En heb je bovendien affiniteit met het faciliteren van innovaties op gebied van ICT technologie? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Functieomschrijving

Als Projectleider draag je samen met je collega projectleiders bij aan de ontwikkeling en inrichting van de beroepsorganisatie. Je vertaalt trends en ontwikkelingen in de markt naar strategische plannen en bewaakt de lange termijndoelen. Je bent de drijvende kracht en regisseur achter innovatie van het accountantsberoep, weet bruggen te bouwen tussen verschillende afdelingen en je bevordert samenwerking tussen verschillende disciplines binnen en buiten de NBA. Je onderhoudt daarvoor goed contact met collega’s, MT, leden en overige stakeholders.

Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, regisseren en realiseren van meerdere projecten tegelijk, waarbij ICT technologie en het projectleiderschap voor Accounttech in eerste instantie jouw focus zijn. Binnen Accounttech vervul je de rol van community manager. Bekijk alle informatie op de speciale pagina op de NBA-website.

Als Projectleider begeleid je strategische processen en ideation-sessies. Je onderzoekt en initieert innovaties op het gebied van kennisontwikkeling en de implementatie daarnvan. Je analyseert de projecten en bewaakt de productiviteit evenals de financiën.

Verder bestaan je werkzaamheden o.a. uit:

 • Het signaleren van (inter)nationale ontwikkelingen m.b.t. het beroep, het eigen (brede) vakgebied en wet- en regelgeving
 • Het ontwikkelen en beheren van een relatienetwerk met interne en externe stakeholders, strategische- en/of grotere samenwerkingsverbanden met externe partijen, zoals accountantskantoren, faculty besturen, communities, (maatschappelijke) organisaties, onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen
 • Het geven van adviezen, voorlichting en informatie zowel intern als extern
 • Dragen van budgetverantwoordelijkheid voor projecten
 • (Functioneel) leidinggeven aan projectteams (coördineren, ontwikkelen, begeleiden, coachen).

Je beschikt als Projectleider over:

 • Universitair werk-/denkniveau
 • Ervaring in het opzetten en leiden van multidisciplinaire, organisatie-brede projecten met vele stakeholders in een grote, complexe organisatie
 • Ervaring met business development en stakeholdermanagement
 • Een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met accountancy en het werk van de NBA
 • Je bent een uitstekend gesprekspartner voor het MT op strategisch niveau.

Bedrijfsprofiel

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden. De leden zijn een pluriforme beroepsgroep van 22.000 professionals, werkzaam in de openbare accountantspraktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. De NBA is voor en van leden. Samen dragen de leden bij aan de ontwikkeling en kwaliteit van de organisatie en het beroep.

De NBA bevindt zich in een transitiefase naar een vernieuwde beroepsorganisatie. Er staan twee thema’s op de vernieuwingsagenda die betrekking hebben op de ontwikkeling van het beroep, zoals het aanjagen van innovatie en ontwikkeling en ook het stimuleren van een lerende attitude als drijfveer voor de beroepsontwikkeling. Een open uitwisseling van kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, met een daarbij passende open houding. Dit zijn de voorwaarden die de ontwikkeling en de toekomstige relevantie van het beroep bepalen. De NBA wil deze ontwikkelingen nadrukkelijk regisseren. Daarbij past een flexibele en open organisatie, die ruimte laat voor initiatieven van leden en nieuwe inzichten van zowel binnen als buiten het beroep.

De Projectleider levert een belangrijke bijdrage aan de grote veranderingen binnen de NBA. Alles over de vernieuwingsagenda kun je lezen op de speciale pagina op de NBA-website.

Arbeidsvoorwaarden

De NBA biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een functie voor 38 uur. De NBA biedt afhankelijk van kennis en ervaring een maximaal bruto jaarsalaris van € 110.000 en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. naar rato 29 verlofdagen en 13 roostervrije dagen.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de NBA zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag uiterlijk op maandag 31 augustus 2020 tegemoet. Aardoom & de Jong voert de laatste gesprekken voor deze functie in week 37. De gespreksronden bij NBA vinden plaats in week 38 en week 39.

Contactpersonen

Maarten Aardoom, e-mail: aardoom@aardoomendejong.nl tel: 06-55717739
Anna van der Giessen, e-mail: vandergiessen@aardoomendejong.nl tel: 06-11296697