Platform reguliere vergunninghouders zoekt nieuwe deelnemers

Heb je ideeën over de verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle en wil je je daar sterk voor maken? En ben je werkzaam bij een kantoor met een reguliere controlevergunning? Binnen het Platform reguliere vergunninghouders kun je een bijdrage leveren aan deze kwaliteitsverbetering.

Het Platform reguliere vergunninghouders geeft een verdere impuls aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole in dit segment. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de Stuurgroep Publiek Belang. Het Platform wil de komende jaren een verdiepingsslag maken. Onder meer door het Platform sterker te laten aansluiten bij de thema’s en werkgroepen die onder de Stuurgroep Publiek Belang opereren. Om die reden zoekt het Platform nieuwe leden.

Het lidmaatschap houdt in dat je

  • een actieve bijdrage levert in de vergaderingen van het Platform en
  • deelneemt aan één van de werkgroepen op het gebied van verbetering van de wettelijke controle

Het Platform reguliere vergunninghouders is een samenwerking tussen een aantal accountantsorganisaties (de Jong&Laan, Grant Thornton, Borrie, HLB Witlox Van den Boomen, Baker Tilly, Confirm), de SRA en de NBA. Wij vinden het belangrijk dat ook andere (met name kleinere) accountantsorganisaties in het Platform vertegenwoordigd zijn. We gaan uit van maximaal vier accountantsorganisaties. Wanneer zich meer accountantsorganisaties  aanmelden, maken de huidige deelnemers van het Platform een keuze.

De vergadering vinden afwisselend digitaal en in Amsterdam plaats. De presentiegeldregeling van de NBA is van toepassing voor deelnemers aan dit platform. Wanneer u vragen heeft over het Platform reguliere vergunninghouders of als u belangstelling heeft om deel te nemen, kunt u contact opnemen met de projectleider van het Platform, Fred de Vries (06 53 25 91 64 of f.devries@nba.nl).

De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van de diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sekse en multiculturele achtergrond een belangrijk aspect is.